Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

01/02/2021 - 06:06 AM
Theo chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chiều ngày 30/1/2021, 1.587 đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 
 
Trước đó, trong phiên họp buổi sáng cùng ngày, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử; các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu Ban kiểm phiếu; đại biểu tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả thảo luận của các đại biểu đối với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
 
Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu; thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (cả chính thức và dự khuyết).
 
Sau phiên làm việc buổi sáng kết thúc, bên lề Đại hội, chia sẻ với báo chí, các đại biểu cho rằng, trong nhiệm kỳ này, công tác nhân sự đã được Trung ương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và chất lượng. Các đại biểu đều khẳng định sẽ thể hiện trách nhiệm cao nhất với lá phiếu của mình để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.
 
Buổi chiều, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Cuối phiên họp, 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu Đảng viên của toàn Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 
 
Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Đại hội sẽ thông báo danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (gồm cả chính thức và dự khuyết).
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII   1

Toàn cảnh phiên làm việc bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thu Hường

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top