Đánh giá lại quy mô GDP - Chương trình Sự kiện và Bình luận trên VTV1

07/09/2019 - 09:37 PM
Quy mô Tổng sản phẩm trong nước GDP của Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017 tăng thêm 25,4% sau khi đánh giá lại. Mức tăng thêm đáng kể này dựa trên những cơ sở nào? Vì sao phải đánh giá lại quy mô GDP ở thời điểm này? Kết quả đánh giá mang lại những lợi ích gì?...
Các video khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top