Điểm nhấn kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II

07/04/2021 - 09:38 AM
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, bức tranh kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ có đổi thay tích cực trên các lĩnh vực đời sống, diện mạo nông thôn bản làng đã có nhiều khởi sắc, tạo đà để Huyện hướng tới hoàn thành các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, cơ bản các mục tiêu và chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, kinh tế tăng trưởng, phát triển khá; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11,3%/năm, vượt so với Nghị quyết đề ra; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2020 đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 3,27 tỷ đồng so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 16,12 triệu đồng/người/năm, tăng 8,72 triệu đồng so với năm 2015. Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đến hết năm 2020 đã có 01 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 02 xã cơ bản đạt và không có xã đạt dưới 7 tiêu chí NTM .
Điểm nhấn kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II
Trung tâm huyện Nậm Pồ

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội luôn được Huyện chú trọng đầu tư phát triển. Giai đoạn 2016 – 2020, từ nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, sau khi rà soát thứ tự ưu tiên huyện Nậm Pồ đã đầu tư trên 621 tỷ đồng để xây dựng 153 công trình các loại, trong đó: có 72 dựa án giao thông, mở mới được 91,3 km đường; 40 dự án thủy lợi và nước sinh hoạt; xây dựng và sửa chữa 41 trụ sở, nhà văn hóa xã, bản và lưới điện nông thôn… Đến nay, toàn Huyện có 95/121 bản và 15/15 cơ quan hành chính cấp xã (trung tâm xã) có điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia lên 82,11%;  có 100%  số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa.
Lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều khởi sặc, đến nạy huyện Nậm Pồ đã có 26/48 trường đạt chuẩn quốc gia, mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được xây dựng, củng cố, đội ngũ cán bộ y tế tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhờ đó, dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu đã được cung cấp đến mọi người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.
Điểm nhấn kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II 1
Mô hình giáo dục VNEN triển khai tại huyện Nậm Pồ

 
Nhờ làm tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp với đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát, những năm qua công tác quản lý, bảo vệ rừng của huyện Nậm Pồ có chuyển biến tích cực. Tài nguyên rừng cơ bản đã được quản lý, bảo vệ, đối với 137 chủ rừng đã được chi trả DVMTR thì hằng năm huyện đều yêu cầu ký cam kết phải bảo vệ nghiêm toàn bộ diện tích rừng đã được giao khoán chăm sóc, bảo vệ; thực hiện đúng các quy định phòng cháy, chữa cháy rừng
Là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của Huyện là trên 72%, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, những năm qua, huyện Nậm Pồ tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, như: Chương trình 30a, Chương trình 135/CP, Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, qua đó các chính sách về giảm nghèo, tạo việc làm, về y tế, giáo dục và các chính sách về hỗ trợ cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được thực hiện hiệu quả.
Điểm nhấn kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II 2
Một buổi phổ biến chương trình xóa đói giảm nghèo tại huyện Nậm Pồ
 
Đặc biệt, Huyện đã phân bổ vốn tín dụng ưu đãi về các xã để kịp thời giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng, đến nay tổng dư nợ toàn Huyện là trên 319, 4 tỷ đồng. Nhờ được thụ hưởng từ các dự án, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách mà nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, giai đoạn 2016 – 2020 tỷ lệ hộ nghèo của Huyện giảm từ trên 72% xuống còn trên 56%.
Điểm nhấn kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II 3
Vay vốn tín dụng chính sách phát triển đàn gia súc đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo

Các chương trình, chính sách về giảm nghèo đã và đang  tạo chuyển biến tích cực mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Huyện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.
Minh Châu

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top