Diễn văn Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

06/05/2021 - 12:00 PM

Kính thưa: Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Kính thưa: Đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành;

Kính thưa: Các đồng chí Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng cục Thống kê;
 
Kính thưa toàn thể các đồng chí và các vị khách quý tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu ở Trung ương và địa phương.

Hôm nay, ngành Thống kê Việt Nam vui mừng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành, chào mừng ngày Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Thống kê vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.Toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, Ban Cán sự Đảng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Thống kê về sự quan tâm, chỉ đạo hiệu quả đối với hoạt động thống kê trong thời gian qua; nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cám ơn đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và địa phương cùng toàn thể các vị khách quý đã quan tâm, hỗ trợ ngành Thống kê và đến dự Lễ kỷ niệm ngày hôm nay.

Diễn văn Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021)

Kính thưa các đồng chí và các vị khách quý,

Cách đây tròn 75 năm, ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế - tổ chức tiền thân của ngành Thống kê nước ta. Việc thành lập Nha Thống kê Việt Nam ngay từ những ngày đầu dựng nước đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và việc thấm nhuần tư tưởng của Lê-nin, đó là “Thống kê kinh tế - xã hội là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để nhận thức xã hội”.

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đã khẳng định được vai trò, vị trí, uy tín đối với Đảng, Nhà nước, cơ quan quản lý các cấp, người dùng tin trong nước và quốc tế. Quá trình hình thành và phát triển của ngành Thống kê gắn liền với các giai đoạn lịch sử của đất nước đã được thể hiện những nét chính trong Phim tài liệu các đồng chí và các vị khách quý vừa xem. Sau đây, thay mặt Lãnh đạo ngành Thống kê, tôi xin điểm qua những dấu mốc quan trọng và đóng góp của ngành Thống kê đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Những ngày đầu khi mới thành lập, mặc dù cơ cấu tổ chức còn rất đơn giản, số lượng cán bộ ít và trình độ nghiệp vụ chuyên môn còn nhiều hạn chế nhưng Nha Thống kê Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, vừa tự đào tạo, vừa triển khai các hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ Đảng, Chính phủ và các Liên khu chỉ đạo công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kiến quốc của dân tộc.
 

Diễn văn Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) 1

Năm 1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ số 695/TTg về tổ chức Cục Thống kê Trung ương (thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước), các cơ quan Thống kê địa phương và các tổ chức thống kê ở các Bộ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đến cuối năm 1957, hầu hết các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương của miền Bắc đã có cơ quan thống kê địa phương.

Năm 1961, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy Tổng cục Thống kê. Theo đó, Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Năm 1974, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 72/CP, trong đó quy định Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Chính phủ, có các vụ trực thuộc, các Chi cục thống kê cấp tỉnh, phòng thống kê cấp huyện. Đây là giai đoạn đánh dấu ngành Thống kê được tổ chức theo hệ thống "ngành dọc" thống nhất từ Trung ương đến cấp huyện.

Năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 81/HĐBT quy định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của ngành Thống kê các cấp. Theo Quyết định này, bộ máy thống kê địa phương được chuyển giao từ Tổng cục Thống kê quản lý sang Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.

Năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê thay thế Quyết định số 81/HĐBT năm 1988. Theo Nghị định này, Tổng cục Thống kê trở lại quản lý theo ngành dọc. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và trưởng thành của ngành Thống kê, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thống kê trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luật Thống kê 2003, và Luật thống kê 2015 tiếp tục quy định hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tổ chức theo ngành dọc gồm cơ quan thống kê trung ương và cơ quan thống kê địa phương.

Việc Tổng cục Thống kê thực hiện quản lý theo ngành dọc từ năm 1994 đến nay là điều kiện thuận lợi để Tổng cục Thống kê triển khai nghiệp vụ một cách thống nhất, đồng bộ, giữ vững được tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ.

Kính thưa các đồng chí và các vị khách quý,

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, với các tên gọi khác nhau, dù chức năng, nhiệm vụ có thay đổi nhưng nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong 75 năm qua của ngành Thống kê đó là biên soạn và cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, những bằng chứng xác thực giúp Đảng, Nhà nước xây dựng, giám sát, đánh giá và chỉ đạo thực hiện Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các bộ, ngành và địa phương.

Với những thành quả đạt được trong 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và xã hội đánh giá cao. Nhiều đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thống kê đã được tặng thưởng Huân chương các loại, được Chính phủ tặng cờ luân lưu và bằng khen, được các Bộ, ngành và địa phương tặng nhiều bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng cao quý khác. Toàn ngành Thống kê đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh năm 2006, Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ nhất năm 1996, lần thứ hai năm 2011, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2016. Hôm nay, trong ngày kỷ niệm trọng thể này, ngành Thống kê có vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận ngày 06/5 hàng năm là “Ngày Thống kê Việt Nam” vinh danh những đóng góp của toàn ngành Thống kê đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành tựu của ngành Thống kê trong 75 năm qua là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương; sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, thống kê các nước, các chuyên gia thống kê trong và ngoài nước; sự hợp tác cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân và đặc biệt là lòng yêu ngành, yêu nghề, sự phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua bao khó khăn, vất vả trong cuộc sống, trong công việc của lớp lớp công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thống kê bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, giúp đỡ và những đóng góp quý báu đó.

Kính thưa các đồng chí và các vị khách quý

Kế thừa và phát huy những thành tựu và kết quả đạt được trong 75 năm qua, trong thời gian tới ngành Thống kê sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để phát triển nhanh và vững chắc. Để làm được điều đó, toàn ngành Thống kê sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau: (1) Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; (2) Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; (3) Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; (4) Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; (5) Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; (6) Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài ; (7) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; (8) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; (9) Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Nhiệm vụ của ngành Thống kê trong thời gian tới còn rất nặng nề nhưng tôi tin rằng với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng và Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự hợp tác chặt chẽ của các Bộ, ngành và địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, của các chuyên gia thống kê trong và ngoài nước và sự nỗ lực của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, nhất định ngành chúng ta sẽ phát huy được truyền thống tốt đẹp và thành tích đã đạt được trong 75 năm qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN vào năm 2030 và trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới vào năm 2045.

Một lần nữa thay mặt các thế hệ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thống kê tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dành cho ngành Thống kê sự quan tâm sâu sắc, ghi nhận những cống hiến của ngành Thống kê trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành; Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; các vị khách quý và các đồng chí tham dự Lễ kỷ niệm sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Chúc sự nghiệp Thống kê ngày càng phát triển!

Xin trân trọng cảm ơn!

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top