Hội thảo Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế 2021 tại Thành phố Hà Nội

05/10/2020 - 11:41 AM
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, ngày 5/10/2020, đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Cục Thống kê Hà Nội tổ chức Hội thảo điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; Lãnh đạo và các chuyên viên, giám sát viên tại Cục Thống kê Hà Nội.

 
Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế 2021 tại Thành phố Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chỉ đạo Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, mục đích của cuộc điều tra thí điểm là nhằm hoàn thiện phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và các quy trình thực hiện trong Tổng điều tra chính thức. Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 có nhiều điểm mới so với các lần trước, đó là: (1) Thu thập thông tin toàn bộ về cơ sở (địa điểm sản xuất kinh doanh) đáp ứng yêu cầu Tài khoản quốc gia và thông tin về sản phẩm trên địa bàn; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng cho biết, đây là cuộc Tổng điều tra khó, phức tạp và có nhiều thay đổi so với các lần Tổng điều tra trước, vì vậy, cần tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, Đoàn công tác và Cục Thống kê bám sát hướng dẫn, quy định trong phương án hướng dẫn, phân công công việc cụ thể cho từng nhóm phụ trách theo loại đơn vị điều tra (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá thể, tôn giáo) để tiến hành thu thập thông tin tại cơ sở, từ đó có những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình, các bảng hỏi, phần mềm… để Ban chỉ đạo Trung ương hoàn thiện Phương án chính thức Tổng điều tra.

Thứ hai, các thành viên trong Đoàn công tác trao đổi kỹ các nội dung nghiệp vụ, làm rõ đơn vị điều tra, đối tượng điều tra đối với từng lĩnh vực để điều tra viên xác định đúng đơn vị, đối tượng thu thập thông tin;
Thứ ba, các thành viên phụ trách công nghệ thông tin hướng dẫn chi tiết các bước trong việc quản lý luồng thông tin, phân quyền, giám sát, kiểm soát và các phần mềm áp dụng trong thu thập thông tin;

Thứ tư, các điều tra viên nghiên cứu kỹ tài liệu, xác định đơn vị, đối tượng điều tra, hướng dẫn đơn vị điều tra cung cấp thông tin qua Web Form theo đúng nội dung yêu cầu. Đồng thời, hàng ngày ghi chép các nội dung vướng mắc phát sinh trong quá trình thu thập thông tin tại cơ sở ghi chép đầy đủ vào mẫu “Nhật ký thu thập thông tin tại cơ sở” theo mẫu biểu quy định;

Thứ năm, Đoàn công tác và Cục Thống kê hoàn thành đầy đủ các nội dung yêu cầu của Phương án thí điểm và báo cáo kết quả điều tra thí điểm về Tổng cục Thống kê theo đúng thời gian quy định.

 
Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế 2021 tại Thành phố Hà Nội 1

Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ
trình bày phương án điều tra thí điểm TĐT kinh tế 2021

Tại Hội thảo, đại diện TCTK đã trình bày về một số nội dung: Phương án điều tra thí điểm TĐT kinh tế 2021; Phiếu doanh nghiệp, cá thể, tôn giáo; trang web tác nghiệp điều hành; phần mềm thu thập thông tin doanh nghiêp, cá thể, tôn giáo…

Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự trao đổi, đóng góp ý kiến cho lần điều tra thí điểm này.

 
Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế 2021 tại Thành phố Hà Nội 2

Toàn cảnh Hội thảo
 
Tin, ảnh: Thu Hường
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top