Đoàn công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thị sát Cục Thống kê các tỉnh miền Trung

16/07/2020 - 11:23 AM
Trong 5 ngày, từ 14-18/7/2020, đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK làm trưởng đoàn đã thực hiện thị sát tình hình tại một số Cục Thống kê thuộc khu vực miền Trung, gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.
 
Chương trình làm việc của đoàn tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Cục Thống kê tại địa phương (công tác đảm bảo và phổ biến thông tin thống kê; việc phối hợp thực hiện xây dựng Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng các cấp ở địa phương; thực hiện điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020; công tác nghiên cứu khoa học, phương pháp chế độ và thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; chuẩn bị cho Tổng điều tra kinh tế 2021); công tác tổ chức (đặc biệt là việc xây dựng đề án kiện toàn nhân sự theo mô hình tổ chức quy định tại Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 1006/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê); công tác tài chính; công tác thanh kiểm tra, tình hình khiếu nại tố cáo… Đợt công tác này của Tổng cục trưởng cũng nhằm nắm bắt những kiến nghị của các địa phương, tập trung về các nội dung liên quan đến biểu mẫu báo cáo thống kê, công bố số liệu GRDP, kinh phí các cuộc điều tra…
 
Tại Nghệ An, sáng ngày 15/7, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. Tại đây, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An cho ông Phan Trường Sơn.
 
Đoàn công tác của Tổng cục trưởng TCTK thị sát Cục Thống kê các tỉnh miền Trung
Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng TCTK trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An cho ông Phan Trường Sơn
 
Báo cáo với đoàn công tác, ông Phan Trường Sơn, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An cho biết, các báo cáo định kỳ, các cuộc điều tra do ngành Thống kê Nghệ An chủ trì thực hiện đều hoàn thành, đảm bảo thời gian và chất lượng. Theo đánh giá của TCTK, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020 xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Việc phổ biến thông tin thống kê đã được Cục Thống kê thực hiện đúng theo Lịch phổ biến thống kê. Việc phối hợp thực hiện Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng các cấp được thực hiện tốt. Thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020, tính đến 8h44 ngày 13/7/2020, điều tra phiếu toàn bộ đã đạt 80,51%, phiếu điều tra mẫu đạt 73,64%, trang trại đạt 35,38%, phiếu xã đạt 40,87%. Công tác nghiên cứu khoa học, viết bài cho các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử được lãnh đạo Cục khuyến khích. Về báo cáo phục vụ địa phương, thực hiện công tác thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Lãnh đạo địa phương, Cục Thống kê đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc ban hành biểu mẫu để thu thập các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Đã chủ động phối hợp với các sở, ngành (đã ký kết Quy chế phối hợp cung cấp thông tin với một số ngành như Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế, Bưu điện tỉnh, Sở Du lịch) để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về số liệu cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh…
 
Đoàn công tác của Tổng cục trưởng TCTK thị sát Cục Thống kê các tỉnh miền Trung 1
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê tại buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Nghệ An.
 
Tại buổi làm việc, Cục Thống kê tỉnh nghệ An cũng đề xuất một số kiến nghị liên quan đến hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, như: Cần hoàn thiện các phương án điều tra để có thể thu thập đẩy đủ các chỉ tiêu theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Hiện có một số chỉ tiêu không thu thập được để làm niên giám thống kê như: Chi tiêu bình quân của khách du lịch do TCTK không suy rộng đến cho cấp tỉnh; Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động và Internet do Sở Thông tin truyền thông không tách thành thị và nông thôn; Diện tích nhà ở bình quân đầu người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên không phân tổ đến thành thị, nông thôn. Trong 40 chỉ tiêu thống kê cấp huyện, có những chỉ tiêu rất ít người sử dụng thông tin có nhu cầu khai thác số liệu, có những chỉ tiêu không có nhưng huyện rất cần như: Giá trị sản xuất, nên bổ sung chỉ tiêu giá trị sản xuất cấp huyện hoặc chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh được tình hình phát triển kinh tế của huyện…
 
Kết luận tại buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng yêu cầu Cục Thống kê tỉnh nghệ An tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của Cục trong khu vực miền Trung. Việc thực hiện báo cáo kinh tế - xã hội cần được nâng tầm và phục vụ trực tiếp các cấp, từ Trung ương tới tỉnh, huyện, xã. Đánh giá và sử dụng khung báo cáo kinh tế - xã hội thống nhất…
 
Trong chuyến công tác, Đoàn cũng đã tổ chức Lễ dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê Bác ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
 
Tại Quảng Bình, sáng ngày 16/7, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình. Tại đây, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình cho ông Trần Quốc Lợi.
 
Đoàn công tác của Tổng cục trưởng TCTK thị sát Cục Thống kê các tỉnh miền Trung 2
Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng TCTK trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình cho ông Trần Quốc Lợi.
 
 Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình hiện có 6 phòng và 8 Chi cục, theo mô hình mới sẽ còn 5 phòng và 6 Chi cục. Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Quốc Lợi, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình cho biết, trong thời gian qua, công tác đảm bảo thông tin thống kê được thực hiện nền nếp, kịp thời phản ánh tình hình kinh tế-xã hội tại địa phương; kịp thời biên soạn và phát hành các ấn phẩm thống kê, trong đó 8/8 chi cục đã hoàn thành Niên giám thống kê cấp huyện, đảm bảo thống nhất về biểu mẫu và khắc phục được sự chênh lệch số liệu giữa cấp tỉnh và cấp huyện. Cục đã tổ chức thành công buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Ngành Thống kê Quảng Bình cũng đã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Về công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020, tính đến 14/7, số hộ điều tra toàn bộ trên địa bàn tỉnh đạt 84%, số hộ mẫu đạt 80%, số trang trại đạt 82%. Dự kiến, đến ngày 18/7, công tác điều tra thu thập thông tin sẽ hoàn thành. Về công tác tài chính, hệ thống tiêu chí phân bổ rõ ràng, công khai, minh bạch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường… 
 
Đoàn công tác của Tổng cục trưởng TCTK thị sát Cục Thống kê các tỉnh miền Trung 3
Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng TCTK chụp ảnh lưu niệm với cán bộ cốt cán
Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình.
 
Kết luận buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng đã tập trung trả lời một số kiến nghị của đơn vị liên quan đến công tác nghiệp vụ chuyên môn. Bà cũng yêu cầu đơn vị phải quan tâm đến công tác đào tạo mạng lưới cán bộ thống kê kê cấp xã, các Sở, ban, ngành. Bà cũng đặc bệt quan tâm đến kiến nghị của đơn vị về số liệu thống kê đến cấp huyện…
 
Trong các ngày tiếp theo, chương trình của Đoàn sẽ làm việc với Cục Thống kê các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa./.
                                                                                                PV (tổng hợp)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top