Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tại An Giang

07/10/2020 - 08:37 AM
Trong tháng 8/2020, doanh thu (DT) bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (DV) tiêu dùng tại An Giang đạt 11.192 tỷ đng, tăng 3,78% so tháng trưc (tăng 2,45% so cùng k). Trong đó: DT bán l hàng hoá đạt 8.923 tỷ đồng, tăng 5,37% so tháng trưc và tăng 9,14% so cùng k; tương t DT DV lưu trú, ăn uống 1.499 tỷ đng, tăng 3,33% và giảm 25,59%; DT du lịch lữ hành đt hơn 2 t đồng, giảm 31,06% và giảm 54,67%; DT hoạt đng DV khác đạt gần 768 tỷ đồng, giảm 10,99% và tăng 3,54%.
 
Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tại An Giang

Tính chung 8 tháng năm 2020, DT bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ưc đạt trên 81.299 tỷ đng, tăng 1,41% so cùng k năm trước; DT bán lẻ hàng hoá đạt 64.822 tỷ đng, tăng 7,92%.

Một số nhóm ngành hàng tăng khá so với cùng kỳ năm như: Lương thực, thực phẩm tăng 12,1%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 12%; g và VLXD tăng 16,9%; xăng, dầu các loại tăng 19,8%; DT DV sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có đng cơ khác tăng 18,3%; hàng may mc tăng 4%...Các nhóm ngành hàng còn lại đều giảm nhẹ từ 0,08% đến 28,5% (vật phẩm văn hóa, giáo dục; nhiên liệu khác trừ xăng dầu; hàng hóa khác...).

DT các ngành dịch vụ như: Lưu trú, ăn ung đạt 10.858 tỷ đồng, bằng 74,3%. Du lịch lữ hành đạt 19 tỷ đồng, bằng 62,6%; Dịch vụ khác đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 2,5%./.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh An Giang

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top