Góp ý các dự thảo về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

20/05/2021 - 09:01 AM

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo các tài liệu: (1) Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; (2) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; (3) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm hoàn thiện các tài liệu trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương góp ý dự thảo các tài liệu nói trên. Văn bản góp ý (bản điện tử) gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) qua hệ thống e-Office hoặc thư điện tử vienkhoahoc@gso.gov.vn trước ngày 10/3/2021.

Dự thảo các tài liệu có trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê (https://www.gso.gov.vn/), tạp chí Con số và Sự kiện (http://consosukien.vn/) và Viện Khoa học Thống kê (http://vienthongke.vn/). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ với chị Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê (ĐT: 0982392158; email: hthien@gso.gov.vn).


Đề nghị tải file tại đây:

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top