Hội nghị triển khai thực hiện Bước 3 về quy trình lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh

17/09/2020 - 04:11 PM
Thực hiện Công văn số 1112/TCTK-TCCB ngày 10/8/2020 của Tổng cục Thống kê về việc xây dựng Đề án bố trí, sắp xếp nhân sự của Phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện, các đơn vị trực thuộc ngành Thống kê đã từng bước triển khai và hiện nay đang thực hiện đến bước 3. Để việc bố trí sắp xếp nhân sự trong Ngành đảm bảo tính thống nhất, đúng quy trình, đúng người, đúng việc và phù hợp với vị trí việc làm theo quy định, ngày 17/9/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Bước 3 về quy trình lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại TCTK, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên và kết nối trực tuyến với 62 Cục Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị các Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh và Nguyễn Trung Tiến; Thủ trưởng các đơn vị hành chính thuộc TCTK, Lãnh đạo phòng và công chức cơ quan Cục Thống kê (không bao gồm công chức đang trong thời gian tập sự); Lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện của 63 Cục Thống kê.

 
Hội nghị triển khai thực hiện Bước 3 về quy trình lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự  bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện triển khai bước đầu Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCTK thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, TCTK đã triển khai và hoàn thành tốt một số công việc: Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 15 đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, 5 đơn vị sự nghiệp, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê cấp huyện và 5 phòng thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh; Kiện toàn, điều động và bổ nhiệm lãnh đạo, điều động công chức thuộc cơ quan Tổng cục công tác tại Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê hoạt động từ tháng 6/2020; Bàn giao nhiệm vụ quản lý khoa học giữa Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê và Viện Khoa học Thống kê; Bàn giao nhiệm vụ quản lý Trang Thông tin điện tử của TCTK giữa Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê và Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê; Tổ chức Hội nghị trực tiếp tại Cơ quan TCTK và trực tuyến tại 63 điểm cầu Cục Thống kê triển khai quy trình xây dựng Đề án kiện toàn lãnh đạo, công chức cấp phòng thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh; Ban hành Công văn số 1112/TCTK-TCCB về việc xây dựng Đề án bố trí, sắp xếp nhân sự của Phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện.
 
Hội nghị triển khai thực hiện Bước 3 về quy trình lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự  bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh 1

Toàn cảnh Hội nghị tại TCTK

Theo thống kê, hiện nay tại các Cục Thống kê trong cả nước đang từng bước triển khai các nhiệm vụ liên quan, đến nay đã có 38/63 Cục Thống kê hoàn thiện, gửi Đề án bố trí, sắp xếp nhân sự cấp Phòng về TCTK. Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, đây là lần đổi mới tổng thể, toàn diện về cơ cấu tổ chức của ngành Thống kê, đồng thời xác định rõ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong quy trình sản xuất thông tin thống kê. Đây cũng là nút thắt trong khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển cho ngành Thống kê trong thời gian tới. Do vậy, để làm tốt nhiệm vụ quan trọng này, Tổng cục trưởng yêu cầu: Lãnh đạo các đơn vị cần quán triệt đúng chỉ đạo của TCTK; Triển khai thực hiện đúng trình tự, nội dung đã được quy định tại Công văn số 1112/TCTK-TCCB về việc xây dựng Đề án bố trí, sắp xếp nhân sự của Phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện. Lãnh đạo Cục, cấp ủy Cục Thống kê cần chú ý trọng tâm công tác đánh giá cán bộ đảm bảo việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, minh bạch, công khai trong công tác đánh giá cán bộ để bố trí đúng trình độ, năng lực, sở trường của công chức vào các vị trí việc làm cho phù hợp, tạo sự đoàn kết ổn định trong đơn vị và tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua Hội nghị với những quy trình thực tế triển khai Bước 3 của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, các Cục Thống kê cần đối chiếu, rà soát và tiếp tục có sự triển khai phù hợp đúng quy trình. Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) cần tiếp tục rà soát nhằm đảm bảo sự thống nhất và tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp nhân sự toàn Ngành theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Việc triển khai đánh giá, nhận xét, lựa chọn nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và công tâm.

Tại Hội nghị, thực hiện theo đúng công văn hướng dẫn, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã trình bày Báo cáo đánh giá, nhận xét công chức lãnh đạo thuộc diện sắp xếp lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên. Những nội dung báo cáo đánh giá, nhận xét công chức lãnh đạo của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã nhận được sự thống nhất và đồng thuận cao của các đại biểu tham dự Hội nghị tại Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 

Tại điểm cầu Cục Thống kê các địa phương,  đại biểu đã có những chia sẻ, thảo luận và bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng cũng như tình hình nhân sự của địa phương mình. Qua đó Hội nghị đã dành nhiều thời gian giải đáp thỏa đáng những câu hỏi liên quan tới việc hướng dẫn thực hiện đầy đủ, chính xác quy trình Bước 3 đối với mỗi địa phương và thống nhất quy trình đối với 63 Cục Thống kê.

Liên quan tới việc triển khai thực hiện Bước 3, tại Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Bầu Ban kiểm phiếu, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Sau khi bỏ phiếu Hội nghị tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu theo đúng nguyên tắc công khai, tập trung và dân chủ./.

 
T.H
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top