Hội thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố

08/07/2020 - 05:32 PM
Thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê (TCTK) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 08/7/2020, tại Hà Nội, TCTK tổ chức Hội thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK tham dự và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện lãnh đạo các đơn vị, thuộc TCTK, lãnh đạo các Cục Thống kê, phòng thuộc Cục Thống kê một số tỉnh phía Bắc. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK cho biết, đây là một nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự nỗ lực và tham gia đóng góp ý kiến của những người trực tiếp điều hành, quản lý ở mỗi địa phương, đồng thời cần đảm bảo nguyên tắc đổi mới trong công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Thống kê theo đúng quy định. Theo Bà, đây là lần đổi mới tổng thể, toàn diện về cơ cấu tổ chức của Ngành, đồng thời xác định rõ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong quy trình sản xuất thông tin thống kê. Do đó, để đảm bảo Hội thảo đạt được hiệu quả, Bà Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tuân thủ nghiêm túc thời gian, chương trình làm việc; nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung dự thảo Quyết định; Đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, minh bạch, công khai trong công tác đánh giá, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với các Phòng thuộc Cục Thống kê, tạo được sự thống nhất, thông suốt trong quy trình sản xuất số liệu thống kê đã được quy định, tạo sự đoàn kết ổn định trong đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Hội thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tại Dự thảo Quyết định có nhiều điểm mới được quy định cụ thể theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ là Cục Thống kê cấp tỉnh được tổ chức 5 phòng: Phòng Thống kê Tổng hợp; Phòng Thống kê Kinh tế; Phòng Thống kê Xã hội; Phòng Thu thập thông tin thống kê và Phòng Tổ chức – Hành chính. Ngoài ra, với quy định mới thì Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng Thống kê thuộc Cục Thống kê các tỉnh, thành phố sẽ do Tổng cục trưởng ban hành và được thống nhất thực hiện trên phạm vi cả nước.

Hội thảo cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về các nội dung được đưa ra trong Dự thảo Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thống kê thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Kết luận Hội thảo, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK yêu cầu, để thống nhất, đảm bảo quy trình biên soạn số liệu thống kê thông suốt thì các Cục Thống kê cần phối hợp với các Vụ thuộc TCTK, các đơn vị Phòng thuộc Cục để rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp với thực tế và đảm bảo đúng các quy định đã được ban hành. Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức Cán bộ - TCTK cần tổng hợp các ý kiến đóng góp, trên tinh thần tiếp tục rà soát nhằm sớm hoàn thiện bản Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng thuộc Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 
P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top