Hội thảo Sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

19/04/2021 - 04:01 PM
Chiều ngày 19/4/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK, các thành viên tổ biên tập xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, sau Hội thảo triển khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê tổ chức ngày 22/3/2021, Tổ biên tập xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (CTTKQG) đã nhận được các ý kiến góp ý của 12 cơ quan, đơn vị trong TCTK và Bộ, ngành liên quan. Theo đó, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (đơn vị đầu mối giúp TCTK xây dựng hệ thống CTTKQG) đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; Hoàn thiện dự thảo danh mục CTTKQG và đề xuất nội dung CTTKQG.

 
Hội thảo sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo
 
Để tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến xây dựng Luật Thống kê theo đúng kế hoạch (trình Chính phủ trước ngày 20/6/2021), Tổ biên tập tiếp tục tổ chức Hội thảo sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê với mục đích thảo luận chuyên sâu về các chỉ tiêu thống kê để cơ bản thống nhất về danh mục và nội dung CTTKQG trước khi trưng cầu ý kiến chính thức.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (TCTK) đã giới thiệu Dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (lần 2) theo đó, Dự thảo danh mục CTTKQG lần 2 gồm 230 chỉ tiêu. So với danh mục CTTKQG của Luật Thống kê (gồm 20 nhóm và 186 chỉ tiêu), dự thảo này vẫn giữ nguyên số lượng nhóm chỉ tiêu tuy nhiên có thay đổi về tên nhóm và số chỉ tiêu, cụ thể: Tên nhóm chỉ tiêu: Nhóm “02. Lao động, việc làm và bình đẳng giới” sửa thành “02. Lao động, việc làm; lãnh đạo, quản lý”; Nhóm “07. Tiền tệ và bảo hiểm” sửa thành “07. Tiền tệ, bảo hiểm và chứng khoán”. Số lượng chỉ tiêu: Giữ nguyên 143 chỉ tiêu; Sửa tên 34 chỉ tiêu; Bổ sung 53 chỉ tiêu; Bỏ 10 chỉ tiêu.

So với dự thảo lần 1 (đã xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại cuộc họp ngày 22/3/2021), dự thảo này tăng 16 chỉ tiêu, cụ thể: Chỉ tiêu giữ nguyên: Giảm 5 chỉ tiêu; Chỉ tiêu sửa tên: Tăng 3 chỉ tiêu; Chỉ tiêu bổ sung: Tăng 18 chỉ tiêu; Chỉ tiêu bỏ: Tăng 3 chỉ tiêu.

Trong đó về phân công thực hiện, Dự thảo nêu rõ: TCTK chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 120 chỉ tiêu. Bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 110 chỉ tiêu.

Bản Dự thảo lần 2 cũng đưa ra kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo: Tháng 4/2021, hoàn thiện hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Đầu tháng 5/2021, trưng cầu ý kiến các bộ, ngành; 63 tỉnh/thành phố và và 63 Cục Thống kê; Đăng tải dự thảo Luật trên trang Web của TCTK, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Trong thời gian trưng cầu ý kiến, tiếp tục tổ chức hội thảo xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Tại Hội thảo, với những nội dung đã được trình bày và báo cáo, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị các đại biểu, cũng như các thành viên thuộc Tổ biên tập tập trung góp ý và thảo luận về một số vấn đề: (1) Về dự thảo danh mục CTTKQG: Rà soát tất cả các chỉ tiêu theo từng lĩnh vực; Cho ý kiến về một số chỉ tiêu còn chưa thống nhất; Bổ sung lý do sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu. (2) Về dự thảo nội dung CTTKQG: Rà soát chi tiết, cụ thể nội dung của từng chỉ tiêu để phù hợp với các quy định hiện hành; Hoàn thiện nội dung các chỉ tiêu./.

 
Thu Hòa
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top