Hòa Bình: Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế

07/08/2020 - 09:19 AM
Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, những năm qua, Cục thuế tỉnh Hòa Bình thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế mà còn tạo dựng và nuôi dưỡng nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Với mục tiêu là từng bước thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã triển khai hợp nhất các Chi cục huyện, thành phố hình thành nên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh. Kết quả, tính đến thời điểm tháng 10/2019, số lượng các Chi cục Thuế giảm từ 11 đầu mối xuống còn 6, tương ứng với đó số lượng đội thuế giảm được 29 đơn vị (còn lại 26 đội). Sau khi sáp nhập, nhìn chung các Chi cục Thuế khu vực hoạt động ổn định, đặc biệt tại địa bàn các huyện nơi không có trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực, Cục Thuế đã bố trí Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa liên thông” với các cơ quan chức năng trên địa bàn cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.
Hòa Bình: Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao quyết định thành lập các Chi cục Thuế khu vực,
hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Song song với nhiệm vụ tinh gọn bộ máy, Cục Thuế tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Cụ thể, Cục đã giảm tần suất kê khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường phân cấp để rút ngắn thời gian và trình tự xử lý TTHC; đẩy mạnh việc thực hiện TTHC qua phương thức điện tử… Đến nay, đã có 133/304 TTHC về thuế được cung cấp trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4; 100% doanh nghiệp thực hiện kế khai thuế điện tử và 97% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Nhờ đó, việc thực hiện TTHC luôn đảm bảo công khai minh bạch, đồng thời, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cũng giảm thời gian thực hiện các TTHC về mức dưới 110 giờ/năm vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
 
Hòa Bình: Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế 1

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trao bằng khen cho các doanh nghiệp
thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã thực hiện việc 100% việc hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế, quá trình giải quyết hoàn thuế được cập nhật liên tục trên cổng thông tin của ngành Thuế, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc giữa người nộp thuế với cơ quan chức năng, từ đó giảm các hành vi tiêu cực trong quá trình thực hiện. Trong quản lý rủi ro, Cục Thuế Hòa Bình cũng thực hiện hiện đại hóa trên cơ sở sử dụng phần mềm phân tích TPR đối với các đối tượng người nộp thuế có rủi ro cao. Việc lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế được cập nhật trên ứng dụng TTR-KT giúp việc lưu trữ, báo cáo chính xác kịp thời. Nhờ áp dụng CNTT, thời gian tiến hành thanh, kiểm tra đã giảm đáng kể, bình quân 1 cuộc thanh tra là 32 giờ, 1 cuộc kiểm tra là 24 giờ, số lần thanh tra không quá 1 lần/năm đối với 1 người nộp thuế.

Với những giải pháp đồng bộ, nhiệm kỳ qua, Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kết quả thu ngân sách Nhà nước (NSNN) bình quân tăng đều hàng năm. Năm 2015, thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 2.513 tỷ đồng, đến năm 2019 thực hiện gần 3.400 tỷ đồng. Bước sang năm 2020, dự toán thu ngân sách được Chính phủ giao cho Cục Thuế Hòa Bình là 4.261,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19, lượng nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp và thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho người nộp thuế… đã ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách trên địa bàn. Tính đến ngày 30/6/2020, thu ngân sách đạt 1.350 tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán Chính phủ, đạt 28,2% chỉ tiêu phấn đấu. Trong giai đoạn cuối năm, để hoàn thành nhiệm vụ, Cục Thuế tỉnh sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ và 4 giải pháp. Cụ thể, Cục sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra; tăng cường quản lý các nguồn thu xây dựng cơ bản vãng lai, xây dựng nhà trong dân, quản lý tốt hộ kinh doanh về số lượng và số thuế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 94 về khoanh nợ, xóa nợ thuế…

 
Hòa Bình: Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế 2

Cục Thuế tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế
và đối thoại với người nộp thuế

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được Bộ tài chính giao.

Đình Long
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top