Hòa Bình: Duy trì đà tăng trưởng tín dụng ổn định và an toàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

26/11/2020 - 02:35 PM

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng của ngành Ngân hàng tỉnh Hòa Bình đã góp phần quan trọng tạo nguồn nội lực thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế địa phương theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Hoà Bình đã làm tốt vai trò lãnh đạo quản lý, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng, TCTD phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Hòa Bình: Duy trì đà tăng trưởng tín dụng ổn định và an toàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội
Ra mắt BCH Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hiện nay, mạng lưới hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình không ngừng phát triển, mở rộng bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT với 01 Hội sở, 12 Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện, thành phố và 16 phòng giao dịch; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển với 01 Hội sở và 5 Phòng giao dịch; Ngân hàng Chính sách Xã hội với 01 Hội sở, 9 Phòng giao dịch và 151 điểm giao dịch; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương với 01 Hội sở và 04 Phòng giao dịch; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với 01 Hội sở và 01 Phòng giao dịch; Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt với 01 Hội sở và 10 Phòng giao dịch; Ngân hàng TMCP Quân Đội; Hệ thống các Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở (QTDND) gồm: QTDND liên phường Phương Lâm - Đồng Tiến, QTDND phường Chăm Mát, QTDND thị trấn Cao Phong và QTDND xã Hòa Sơn.

Với phương châm "nguồn vốn là điều kiện quyết định tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh”, các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như tăng cường quảng bá các sản phẩm dịch vụ huy động tiết kiệm trong dân cư, chăm sóc khách hàng, áp dụng các mức lãi suất hấp dẫn phù hợp pháp luật, sử dụng công nghệ ngân hàng hiện đại như huy động online… để thu hút nguồn vốn trên địa bàn. Cụ thể, tổng nguồn vốn hoạt động của các TCTD đến 31/12/2019 đạt trên 26.500 tỷ đồng, trung bình mỗi năm tăng trên 13%; Trong đó, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư trên địa bàn đến 31/12/2019 đạt trên 18.000 tỷ đồng, trung bình mỗi năm tăng trên 16% và chiếm tỷ lệ gần 70% trên tổng nguồn vốn hoạt động.

Hòa Bình: Duy trì đà tăng trưởng tín dụng ổn định và an toàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội 1
Biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020

Cùng với đó là sự tăng trưởng về đầu tư tín dụng. Các ngân hàng, TCTD trên địa bàn luôn đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững, an toàn và hiệu quả. Tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn đến 31/12/2019 đạt 22.968 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng khoảng 14%. Có được những kết quả như trên là do các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đã tích cực tìm kiếm, mở rộng khách hàng, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng mở rộng cho vay các thành phần kinh tế và dân cư, cho vay các ngành nghề sản suất kinh doanh là thế mạnh của địa phương.

Đồng thời, các ngân hàng, TCTD cũng thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được ngân hàng cấp trên giao; gắn việc thực hiện kế hoạch với phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ưu tiên tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều chỉnh cơ cấu tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay.

Hòa Bình: Duy trì đà tăng trưởng tín dụng ổn định và an toàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội 2
LienVietPostBank Chi nhánh tỉnh Hoà Bình không ngừng mở rộng mạng lưới phòng giao dịch, góp phần tăng cường tín dụng phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo NHNN&PTNT, NHCSXH tỉnh phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các Nghị định của Chính phủ; tập trung đầu tư vốn tín dụng ngân hàng nhằm phát huy thế mạnh về sản xuất, kinh doanh, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra sản phẩm lợi thế vùng như: Dự án chăn nuôi bò, cây ăn quả có múi, nuôi cá lồng vùng lòng hồ, dự án phát triển sản xuất rau màu… hướng tới phát triển ngành nghề tại các địa bàn nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Theo đó, kết quả sau gần 5 năm triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ và XDNTM, dư nợ tín dụng của ngành Ngân hàng Hòa Bình đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn đã đạt được mức tăng trưởng khá. Tính đến 31/12/2019, dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn đạt 14.109 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61,5%/tổng dư nợ; Nợ xấu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được kiểm soát ở mức thấp hơn so với các lĩnh vực khác và luôn ở mức dưới 3%/tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn; Trong đó, dư nợ cho vay XDNTM trên địa bàn các xã đến 31/12/2019 đạt 10.480 tỷ đồng, với 161.845 hộ dân và 197 khách hàng doanh nghiệp còn dư nợ.

Hòa Bình: Duy trì đà tăng trưởng tín dụng ổn định và an toàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội 3
Nhờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng giúp bà con nông dân huyện Cao Phong đẩy mạnh chuyên canh cam
cho thu nhập cao

Về tín dụng chính sách: đến 31/12/2019, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 3.125 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng khoảng 9% so với năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay tập trung vào một số chương trình: Cho vay hộ nghèo đạt 895 tỷ đồng, chiếm 28,6%/tổng dư nợ; hộ cận nghèo 586 tỷ đồng, chiếm 18,7%/tổng dư nợ; hộ mới thoát nghèo 222 tỷ đồng, chiếm 7,1%/tổng dư nợ; cho vay học sinh, sinh viên 51 tỷ đồng, chiếm 1,6%/tổng dư nợ; cho vay nước sạch VSMTNT đạt 440 tỷ đồng, chiếm 14,1%/tổng dư nợ; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 496 tỷ đồng, chiếm 15,8%/tổng dư nợ; cho vay hộ nghèo về nhà ở đạt 215 tỷ đồng, chiếm 6,8%/tổng dư nợ… 

Hòa Bình: Duy trì đà tăng trưởng tín dụng ổn định và an toàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội 4
Vietinbank Chi nhánh Hoà Bình địa chỉ đáng tin cậy của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp

Từ những nguồn vốn ưu đãi đầy ý nghĩa trên của NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã giúp cho trên 38.700 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, phục vụ đời sống; tạo việc làm mới cho 3.063 lao động; giúp cho hơn 207 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng mới, sửa chữa được 9.820 công trình nước sạch, 9.485 công trình vệ sinh tại vùng nông thôn; xây dựng mới trên 1.054 căn nhà cho hộ nghèo; hàng nghìn hộ dân tại vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh…

                                                                                                          Trọng Nghĩa

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top