Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

03/09/2019 - 03:00 PM
Sáng ngày 27/3/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê phát triển giới của quốc gia. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Vũ Thanh Liêm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK); ông Micheal Krakowski - Giám đốc Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh (GIZ); ông Obert Pimhidzai - Chuyên gia kinh tế cao cấp World Bank; cùng đại diện các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia, tổ chức trong nước, quốc tế và đại diện các đơn vị thuộc TCTK.
 
Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
 
Phát biểu công bố Bộ chỉ tiêu, Phó Tổng cục trưởng Vũ Thanh Liêm nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu đã và đang thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, hướng trọng tâm đến các nhóm yếu thế, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái thì vấn đề bình đẳng giới, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ không chỉ phản ánh trong mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới, mà còn phản ánh xuyên suốt trong các mục tiêu khác nhằm giải quyết các khía cạnh về bình đẳng giới trong nghèo đói, y tế, giáo dục, việc làm, hòa bình, an ninh… Tại Việt Nam, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đang được thực hiện mạnh mẽ với mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020, về cơ bản bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, về tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Để tiếp tục thực hiện cam kết quốc tế đẩy nhanh chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, ngày 30/7/2019, Bộ Kế hoạch đầu tư đã ban hành thông tư 10/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê giới quốc gia gồm 5 điều và 2 phụ lục kèm theo. Theo đó, Bộ chỉ tiêu thống kê giới của quốc gia là tập hợp nhiều chỉ tiêu thống kê phản ánh những đặc điểm, tính chất quan trọng, mối liên hệ chủ yếu về phát triển giới ở Việt Nam; là cơ sở để giám sát, đánh giá tình hình phát triển giới, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê giới của các cơ quan, tổ chức cũng như các cá nhân. Thông tư được áp dụng với các cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp, sản xuất và sử dụng thông tin thống kê để phát triển về giới của quốc gia.

Bộ chỉ tiêu bao gồm 2 Phụ lục. Thứ nhất là Danh mục chỉ tiêu thống kê giới của quốc gia bao gồm 78 chỉ tiêu chia thành 6 nhóm cơ bản: (i) Dân số và nhân khẩu học; (i) Lao động, việc làm và tiếp cận các nguồn lực; (iii) Lãnh đạo - Quản lý; (iv) Giáo dục và Đào tạo; (v) Y tế và các dịch vụ liên quan; (vi) Bạo lực trên cơ sở giới, an toàn xã hội. Các chỉ tiêu trong Danh mục được trình bày thành 4 cột: Số thứ; Mã số; Mã số chỉ tiêu thống kê quốc gia tương ứng; Nhóm, tên chỉ tiêu. Thứ hai là Nội dung chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; trong đó, mỗi chỉ tiêu đều bao gồm 5 nội dung về: Khái niệm, phương pháp tính; Phân tổ chủ yếu; Kỳ công bố; Nguồn số liệu; Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phát biểu của đại diện GIZ, WB về tầm quan trọng của Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Báo cáo về Quá trình xây dựng và một số nội dung chính của Bộ chỉ tiêu; tham luận của một số bộ, ngành.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận và góp ý về các vấn đề liên quan đến Bộ chỉ tiêu.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Thanh Liêm đã cảm ơn và đánh giá cao những chia sẻ, góp ý của đại diện các tổ chức bộ, ngành liên quan, các chuyên gia trong nước và quốc tế. Ông hy vọng Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia sẽ là nền tảng cơ sở vững chắc, góp phần giúp Việt Nam đánh giá được các điều kiện, các mục tiêu của Chiến lược quốc gia, đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế về bình đẳng giới./.

 

Thu Hiền


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top