Công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Bình Định

24/01/2022 - 03:45 PM
Chiều ngày 24/01/2022, tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự Hội nghị công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Tham dự Hội nghị về phía TCTK có Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục; lãnh đạo và công chức Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ TCTK công bố Quyết định số 38/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Công Luận, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định; Quyết định số 39/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm đồng chí Đỗ Minh Dưỡng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Luận và đồng chí Đỗ Minh Dưỡng cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

 
Hội nghị công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Bình Định
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị
 
Tổng cục trưởng cho biết, trong những năm qua, Cục Thống kê tỉnh Bình Định luôn hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ của TCTK giao, đáp ứng những thông tin cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Năm 2022 và những năm tiếp theo ngành Thống kê nói chung và Cục Thống kê tỉnh Bình Định nói riêng tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi, trong đó hoàn thành xây dựng các nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn GRDP và GDP; Quyết định về chương trình điều tra thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Đề án lớn của Ngành... Do đó, để giữ vững cũng như phát huy những thành tích đã đạt, công chức toàn Ngành nói chung và Cục Thống kê tỉnh Bình Định cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác thu thập, xử lý và biên soạn thông tin thống kê để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng cục trưởng đề nghị, với cương vị mới là lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Công Luận và đồng chí Đỗ Minh Dưỡng cùng tập thể lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bình Định, cấp ủy và lãnh đạo các phòng, Chi cục Thống kê thực hiện tốt  một số nhiệm vụ trọng tâm:

Khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bình Định phát huy tính dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể phấn đấu xây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Người lãnh đạo; đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, xử lý số liệu; nâng cao chất lượng báo cáo, phân tích và dự báo thống kê; tăng cường phối hợp và chia sẻ, xử lý thông tin với các Sở, ngành để tham mưu giúp Lãnh đạo Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND, TCTK đánh giá sát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đối với các đồng chí Nguyễn Công Luận, đồng chí Đỗ Minh Dưỡng, Tổng cục trưởng tin tưởng với nhiệt huyết cùng những kinh nghiệm đã có trong quá trình công tác từ chuyên viên đến Trưởng phòng, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực chuyên môn cũng như trong công tác lãnh đạo điều hành lĩnh vực được phân công phụ trách, tham mưu giúp đồng chí Cục trưởng trong công tác chỉ đạo, điều hành để Cục Thống kê tỉnh Bình Định tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, đưa tập thể Cục Thống kê là một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí Nguyễn Công Luận, đồng chí Đỗ Minh Dưỡng gửi lời cảm ơn và xin tiếp thu toàn bộ những chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng cục trưởng TCTK. Trên cương vị mới, các đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, đồng thời tiếp tục học tập, rèn luyện và làm việc với trách nhiệm, khả năng cao nhất để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bình Định, Cục trưởng Nguyễn Thị Mỹ chúc mừng các đồng chí Nguyễn Công Luận, đồng chí Đỗ Minh Dưỡng và đề nghị các đồng chí nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trước những nhiệm vụ, yêu cầu, chỉ đạo của đồng chí Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định hứa sẽ tiếp tục cùng tập thể Lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục của TCTK, cũng như với các Sở, Ban, ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã được TCTK và Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho Cục Thống kê. Tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể, xây dựng cơ quan vững mạnh, trách nhiệm, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu của công tác thống kê trong tình hình mới.

 
Hội nghị công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Bình Định 1
Tổng cục trưởng  Nguyễn Thị Hương (thứ 2 từ trái qua), Cục trưởng Nguyễn Thị Mỹ (thứ nhất bên phải)
trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Công Luận và đồng chí  Đỗ Minh Dưỡng
 
Cũng trong chuyến công tác lần này, sáng ngày 25/01/2022, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đã tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 và Tổng kết điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Bình Định.
 
Phát biểu tại Hội nghị Tổng cục trưởng chúc mừng và ghi nhận những thành tích đã đạt được của Cục Thống kê tỉnh Bình Định trong năm qua. Trước những khó khăn, thách thức trong tình hình mới, Tổng cục trưởng yêu cầu Cục Thống kê tỉnh Bình Định tiếp tục tích cực đổi mới, sáng tạo đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đồng thời khắc phục hạn chế, tồn tại mà trong Báo cáo của Cục đã chỉ ra và cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:
 
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tổng cục triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, chủ động kết nối các sở, ban, ngành ở địa phương trong việc cung cấp thông tin đầu vào và sử dụng thông tin biên soạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.
 
Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức của Cục Thống kê. Tham mưu cho Lãnh đạo địa phương để đào tạo, bỗi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thống kê ở các sở, ngành và cấp xã/phường/thị trấn.
 
Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm, tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cập nhật kịp thời các biến động của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, cung cấp thông tin đầu vào cho Tổng cục để xây dựng các kịch bản và dự báo giúp Bộ trưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô.
 
Với tinh thần “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”, Tổng cục trưởng tin tưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, góp phần làm giàu thêm truyền thống đáng tự hào của ngành Thống kê.
 
Cũng tại Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương thay mặt lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
 

Thu Hòa (theo thông tin Cục Thống kê tỉnh Bình Định cung cấp)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top