Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021 và Công bố Quyết định của Tổng cục trưởng

01/02/2021 - 11:52 AM
Sáng ngày 02/01/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021; trước đó, Hội nghị đã công bố Quyết định của Tổng cục trưởng về công tác cán bộ. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương; các Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến;  lãnh đạo, công chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục thống kê.

Ngày 29/01/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đã ký các Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới. Tại Hội nghị, Vụ Trưởng vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định bổ nhiệm nhân sự của Tổng cục trưởng. Cụ thể:


- Quyết định số 96/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.
- Quyết định số 97/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.
- Quyết định số 98/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.
- Quyết định số 99/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê. 
Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021 và Hội nghị Công bố Quyết định của Tổng cục trưởng về công tác cán bộ
 Lãnh đạo Tổng cục trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được điều động ,bổ nhiệm

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương thay mặt Lãnh đạo Tổng cục gửi lời chúc mừng tới các đồng chí được Lãnh đạo Tổng cục và Ban Thường vụ đảng uỷ Tổng cục Thống kê tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục. Việc bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo khác nhau có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng và đa dạng. Do vậy, Tổng cục trưởng yêu cầu mỗi đồng chí mới nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm sẽ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định với mục tiêu đã lựa chọn góp phần vào sự thành công của Thống kê Việt Nam; Nỗ lực hết mình, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng khối đoàn kết, tạo tinh thần phấn chấn, vui vẻ trong thực hiện nhiệm vụ cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; Đổi mới tư duy để bắt kịp với sự biến động mạnh mẽ của xã hội; Nhanh chóng tiếp cận, nghiên cứu lĩnh vực thống kê mới được phân công phụ trách để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đáp từ Tổng cục trưởng, tân Vụ trưởng Tài khoản quốc gia Lê Trung Hiếu thay mặt các đồng chí vừa nhận quyết định cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng cục, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã tin tưởng giao trọng trách mới và hứa sẽ quyết tâm cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong cương vị mới; đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Lãnh đạo tổng cục, các công chức trong đơn vị cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn Ngành.

Ngay sau Hội nghị Công bố quyết định của Tổng cục trưởng về công tác cán bộ, Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021 của ngành Thống kê đã được diễn ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị gồm 2 đồng chí là: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin Thống kê Đỗ Thị Ngọc. Đoàn Chủ tịch đã tiến hành bầu Ban Thư ký để bắt đầu chương trình Hội nghị.

 
Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021 và Hội nghị Công bố Quyết định của Tổng cục trưởng về công tác cán bộ 1
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 
Tại Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã trình bày tóm lược một số nội dung chính liên quan tới kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, người lao động và tổng kết công tác của cơ quan Tổng cục năm 2020, cụ thể:

Thứ nhất, ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trước biến động phức tạp của dịch Covid-19, ngay từ đầu năm 2020, Tổng cục Thống kê đã chủ động lồng ghép các chỉ tiêu phục vụ điều hành đột xuất của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành như: bổ sung các thông tin về đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm và thu nhập của người lao động trong Điều tra lao động việc làm; lồng ghép phiếu khảo sát nhanh thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19­ đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong Điều tra doanh nghiệp năm 2020.

Thứ hai, hoàn thiện môi trường pháp lý, thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án lớn của Ngành. Trong năm 2020, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho hoạt động thống kê. Công tác tổng kết Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 được thực hiện bài bản. Ngoài ra, Tổng cục Thống kê đã thực hiện thành công Đề án 715 về đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nhiều đề án lớn khác.

Thứ ba, công tác phương pháp chế độ Thống kê và Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê và công tác chỉ đạo điều hành được chú trọng thực hiện. Cụ thể, Tổng cục Thống kê đã đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, tập trung vào nghiên cứu phương pháp luận thống kê mới, hiện đại, phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả nền kinh tế. Trong năm 2020, hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục cũng đã được đầu tư, nâng cấp; chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý của Ngành đã được thực hiện thông qua áp dụng Hệ thống hội nghị trực tuyến đến các Cục Thống kê và một số Chi cục Thống kê; triển khai hệ thống xử lý văn bản điện tử, chữ ký số trong toàn bộ công chức, viên chức; triển khai phần mềm quản lý công việc.

Thứ tư, công tác hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê đi vào thực chất giúp nâng cao vị thế của thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê khu vực ASEAN nói riêng và quốc tế nói chung. Năm 2020, với vai trò là Chủ tịch ASEAN về thống kê, Tổng cục Thống kê đã chủ trì thành công các Phiên họp của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối lần thứ 19 và 20 bằng hình thức trực tuyến; tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN và Diễn đàn cấp cao về Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN và Hệ thống Thống kê Việt Nam.

Thứ năm, Tổng cục Thống kê đã quyết liệt thực hiện đổi mới  công tác tổ chức, sắp xếp lại mô hình tổ chức theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc sắp xếp lại các đơn vị trong toàn Ngành vừa đảm bảo tinh gọn tổ chức vừa đảm bảo chuyên môn hóa quy trình sản xuất thông tin thống kê.

 
Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021 và Hội nghị Công bố Quyết định của Tổng cục trưởng về công tác cán bộ 2
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021

 
Kế thừa những thành tựu đã đạt được năm 2020, trong năm 2021, Tổng cục trưởng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ đối với các công chức và người lao động ngành Thống kê, đó là: (1) Thực hiện có hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin thống kê, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thu thập và xử lý thông tin thống kê; (2) Tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; (3) Nâng cao năng lực hệ thống thống kê.

Để thực hiện thành công phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Tổng cục trưởng nhấn mạnh, ngành Thống kê cần giám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Trong đó đặc biệt chú trọng tới nhiệm vụ được quy định trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ: Khẩn trương triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia phục vụ quản lý, điều hành các cấp”.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê rất mong tập thể và từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn Ngành không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác với chủ đề đã được lựa chọn của năm 2021 là “Chủ động kết nối và thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê” hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam, Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

 
Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021 và Hội nghị Công bố Quyết định của Tổng cục trưởng về công tác cán bộ 3
Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021

Các đại biểu tham dự đã được nghe một số báo cáo công tác: thi đua năm 2020; tình hình thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán chi ngân sách năm 2021 và giải đáp các thắc mắc, đề xuất của đại biểu; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và Hội nghị tiến hành bầu ban Thành tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 7 đồng chí. 
 
Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, các đại biểu đã được nghe Tham luận về Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên Công đoàn cơ quan Tổng cục Thống kê và thảo luận, đề xuất ý kiến để xây dựng môi trường làm việc của công chức và người lao động ngành Thống kê để xây dựng và phát triển Ngành.
 Hội nghị đã bầu 30 đồng chí đại diện cơ quan tổng cục Thống kê tham dự Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dưới sự nhất trí của toàn Hội nghị. Ban Thư ký đã trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021 của cơ quan Tổng cục Thống kê và nhận được sự đồng ý của 100% các đại biểu tham dự.

 Kết thúc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các nội dung của Hội nghị sẽ được quán triệt đến các công chức và người lao động của từng đơn vị. Các phần thưởng sẽ được trao trang trọng tại các đơn vị; đồng thời quán triệt triển khai nội dùng đúng tinh thần hội nghị đã thông qua, nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, tăng cường kết nối để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, công việc đã đề ra, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Tổng cục trưởng gửi lời chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo đơn vị và đại diện đơn vị đã đóng góp cho sự thành công của Hội nghị.

Hội nghị Đại biểu công chức và người lao động năm 2021 của Tổng cục Thống kê đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự làm việc nghiêm túc của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và các đại biểu tham dự. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Chính phủ khuyến cáo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, do đó, các đại biểu hạn chế số lượng tham gia và thực hiện đeo khẩu trang, ngồi giãn cách trong hội trường lớn. ./.
 

Tin, ảnh: PV
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top