Hội thảo đánh giá thực hiện Quy chế chia sẻ thông tin thống kê

29/01/2021 - 11:59 AM
Sáng ngày 29/1/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo đánh giá thực hiện Quy chế chia sẻ thông tin thống kê do Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đao và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc TCTK.
Phát biểu khai mạc Hội thảo Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh cho biết, TCTK đã ký kết các quy chế, chương trình chia sẻ với 10 bộ, ngành. Qua thực tiễn sau khi ký kết đi vào triển khai hoạt động có nhiều thuận lợi, tạo ra sự thống nhất trong thực hiện và nguồn số liệu thống kê đầy đủ hơn, thống nhất hơn. Trên cơ sở đó chất lượng số liệu cao hơn. Để công tác phối hợp thời gian tới đạt nhiều kết quả hơn, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến về những công việc đã làm được và kiến nghị, đề xuất công việc sẽ triển khai trong thời gian tới.
 Hội thảo đánh giá thực hiện Quy chế chia sẻ thông tin thống kê
                                   Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh chủ trì Hội thảo

Báo cáo về thực hiện Quy chế chia sẻ thông tin thống kê thời gia qua cho thấy: TCTK đã phối hợp với Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông phối hợp ban hành văn bản như: Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia; Thẩm định các văn bản, thẩm định số liệu Y tế và Thông tin và Truyền thông, Giáo dục; Thẩm định danh mục các chỉ tiêu thống kê các Bộ, ngành. ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền.
Về cung cấp số liệu thống kê: đã cung cấp thông tin thống kê qua Báo cáo tình hình KTXH tháng, quý, năm. Đặc biệt trong thời gian qua Bộ Y tế cung cấp báo cáo tình hình về dịch bệnh nhanh, kịp thời phục vụ cho báo cáo tình hình dịch bệnh tháng, quý và năm của TCTK. Cung cấp số liệu thống kê quy định trong quy chế, kể cả các số liệu đột xuât ngoài quy chế, đặc biệt là các số liệu phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, số liệu chuyên ngành phục vụ Đại hội Đảng cấp Trung ương và địa phương. 

Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi kinh nghiệm về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế chia sẻ thông tin thống kê cũng như kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.
Kết thúc Hội thảo Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh đánh giá cao công tác phối hợp chia sẻ thông tin giữa TCTK với các Bộ, ngành và ba Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua. Để Quy chế chia sẻ thông tin thống kê phát huy hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự, quan tâm, hợp tác chia sẻ thông tin của các Bộ với TCTK. Về công tác phối hợp chia sẻ thông tin thống kê giữa TCTK và các Bộ trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh đề nghị tập trung xem xét điều chỉnh quy chế phù hợp trong triển khai giữa TCTK với các Bộ. Tăng cường khai thác sử dụng dữ liệu hành chính. Các đơn vị trong TCTK cần chú ý rà soát lại việc phân công giám sát và thụ hưởng chỉ tiêu. Tăng cường phối hợp, chuẩn hóa lại nội dung để khai thác dữ liệu. Trách nhiệm các đơn vị đầu mối phải có đầu tư nhiều hơn nữa trên cơ sở tham mưu, đề suất sớm trong thực hiện triển khai nhiệm vụ. Hình thức chia sẻ thông tin hướng tới mô hình thực hiện online trong tương lai Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh giao Cục Dữ liệu thông tin Thống kê nghiên cứu đưa ra kết hoạch phối hợp giữa TCTK với các Bộ, ngành ngành Y tê, Giáo dục và Đào tạo và Thông tin và Truyền thông./.
                                                                                                                                                               M.T

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top