Hội thảo Dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược Thống kê 2011-2020 và một số định hướng lớn phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030

20/01/2021 - 12:13 PM
Sáng ngày 20/1/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược thống kê 2011-2020 và một số định hướng lớn phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.
 
Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các bộ, ngành có liên quan; các đơn vị thuộc TCTK; lãnh đạo 63 Cục Thống kê tham dự trực tuyến và trực tiếp.

 
Hội thảo Dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược thống kê 2011-2020 và một số định hướng lớn phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, năm 2011, với sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của PARIS 21, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được xây dựng và phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là Chiến lược đầu tiên của Thống kê Việt Nam được xây dựng một cách bài bản, với 9 Chương trình hành động gồm 49 hoạt động chính và 119 hoạt động cụ thể. Trong 10 năm qua, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được triển khai đồng bộ và nghiêm túc. Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020 và chuẩn bị xây dựng một Chiến lược cho giai đoạn mới. Để chuẩn bị cho những công việc quan trọng trên, từ giữa năm 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT về việc tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng cho biết, thời gian qua, TCTK và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động phục vụ cho công tác tổng kết Chiến lược giai đoạn 2011-2020 và tiến hành xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021-2030. Đến nay, TCTK đã có dự thảo đầu tiên Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045...
 
Tại Hội thảo, đại diện TCTK đã trình bày các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kết quả tham vấn xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Theo dự thảo báo cáo tổng kết, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đạt được một số kết quả chính: Hoàn thành 84% số hoạt động trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (CLTK11-20). Năng lực của Thống kê Việt Nam trong 10 năm qua đã được cải thiện: Chỉ số năng lực thống kê của Việt Nam đứng thứ 4 (2019); Chỉ số dữ liệu mở của Việt Nam đứng thứ 6 (2020); Mức độ đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu về GDP đứng thứ 5 (số liệu năm), đứng thứ 3 (số liệu quý); Mức độ đáp ứng yêu cầu của về CPI, PPI đứng thứ 2 (số liệu năm), đứng thứ 3 (số liệu tháng); Mức độ đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu về SDG đứng thứ 4; Mức độ đáp ứng các chỉ tiêu xã hội (số liệu năm) thấp, chỉ đạt 42,7%, đứng thứ 6...
 
Dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu chi tiết; chương trình hành động và các nhóm giải pháp. Theo đó, mục tiêu tổng quát là, Thống kê Việt Nam đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững theo hướng hiện đại với mô hình tổ chức hợp lý, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại; sản xuất và phổ thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin ngày càng tăng lên của xã hội; phấn đấu đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.
 
Chương trình hành động chủ yếu của Chiến lược trong giai đoạn tới tập trung xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các chuẩn mực, quy trình thống kê Việt Nam theo chuẩn mực và thông lệ thống kê quốc tế; Hiện đại hóa hoạt động thu thập dữ liệu; Hiện đại hóa hoạt động xử lý, phân tích và dự báo, biên soạn, phổ biến thông tin thống kê; Tư liệu hóa và chuyển đổi số các hoạt động thống kê; Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực thống kê...
 
Một số nhóm giải pháp được đề cập trong dự thảo, đó là: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng sản xuất, sử dụng thông tin thống kê; tăng cường tương tác với người sử dụng và người cung cấp thông tin; chuyển đổi nhận thức về vai trò của thông tin thống kê; Phát triển nguồn lực; Hợp tác quốc tế; nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; Tăng cường quản lý chất lượng thống kê...
 
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn vào các dự thảo, trong đó tập trung một số vấn đề liên quan đến việc đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam thời gian qua; các giải pháp liên quan đến phát triển thống kê trong giai đoạn tới như: Nâng cao năng lực thống kê; nâng cao nhận thức của lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương trong việc củng cố công tác thống kê; hoặc các vấn đề liên quan đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê... 
 
Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao đơn vị chủ trì, đặc biệt là thường trực tổ công tác trong việc xây dựng các dự thảo. Đối với dự thảo tổng kết chiến lược Bà Nguyễn Thị Hương đề nghị cần làm rõ những mục tiêu nào đã hoàn thành, những mục tiêu nào, những hoạt động nào tiếp tục mang tính kế thừa, phát huy, những mục tiêu nào là đổi mới. Đối với Chiến lược phát triển trong giai đoạn tới cần gắn với đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của Nhà nước, triệt để khai thác các nguồn lực, những mục tiêu nội dung cụ thể cần gắn với chương trình hành động... Bà Nguyễn Thị Hương cũng yêu cầu đơn vị chủ trì nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội thảo, đồng thời mở các kênh tiếp nhận thông tin góp ý từ các đơn vị, Bộ, ngành nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và dự thảo ban đầu Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045./.
 
Hội thảo Dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược thống kê 2011-2020 và một số định hướng lớn phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030 1

Toàn cảnh Hội thảo
 
Tin, ảnh: Thu Hường

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top