Hội thảo Góp ý Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

17/11/2022 - 03:53 PM
Ngày 17/11/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo về phía TCTK có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK; Trường Cao đẳng Thống kê.

Về phía các cơ quan bộ, ngành có đại diện: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân tối cao; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng; Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số chuyên gia trong nước.

 
Hội thảo Góp ý Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK21-30) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2021. Chiến lược đưa ra quan điểm phát triển, vị trí mục tiêu trên bản đồ thống kê thế giới của Thống kê Việt Nam đến năm 2030, năm 2045 và đặt ra các mục tiêu cụ thể để đạt được vị trí đó. Sau khi ban hành Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của quốc gia, bộ ngành và địa phương, TCTK tiếp tục xây dựng Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược. Đây là một hoạt động hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng Chiến lược, nhằm đảm bảo tất cả các mục tiêu, giải pháp, kế hoạch thực hiện đề ra trong Chiến lược đều được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao và thiết thực, đồng thời làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện CLTK 21-30 hàng năm và tổ chức sơ kết vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã xây dựng Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên cơ sở căn cứ các mục tiêu của CLTK21-30, kế hoạch thực hiện CLTK21-30, đồng thời nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm trong nước cũng như quốc tế.

 
Hội thảo Góp ý Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 1

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe chuyên gia trong nước trình bày về Cơ sở lý luận xây dựng Khung theo dõi, đánh giá CLTK21-30; Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá CLTK21-30 và các mẫu Báo cáo theo dõi và Phiếu đánh giá.

Theo đó Khung theo dõi, đánh giá CLTK21-30 nêu rõ các nội dung bao gồm: Cấp độ, Nội dung, Chỉ số theo dõi, Tần suất, Nguồn, Chỉ số đánh giá, Năm đánh giá (Đầu kỳ-2021, Giữa kỳ-2025, Cuối kỳ-2030). Nội dung Báo cáo theo dõi việc thực hiện Chiến lược hàng năm cũng nêu rõ các chỉ số theo dõi, chỉ số đánh giá, điểm số đạt được tại các năm đánh giá 2021, 2025, 2030... 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được chia nhóm, hướng dẫn thảo luận các nội dung liên quan về 5 Mục tiêu cụ thể, bao gồm: Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê; Đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê; Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô; Triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê; Nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê. Ý kiến của đại biểu đã làm rõ thêm các vấn đề liên quan cũng như các nội dung, vấn đề cần hoàn thiện, cụ thể hơn.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng yêu cầu đơn vị chủ trì tiếp thu, trao đổi cụ thể với các đơn vị liên quan, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, xin ý kiến các đơn vị để Khung theo dõi, đánh giá được ban hành, triển khai theo kế hoạch./.

Thu Hòa
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top