Hội thảo Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê

18/02/2020 - 08:25 AM
Sáng 17/2, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức hội thảo Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm tham dự và chủ trì Hội thảo.

Để thực hiện thành công năm Chủ tịch ASEAN về thống kê năm 2020, ngay từ năm 2019, Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế và một số các đơn vị có liên quan của Tổng cục đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án. Hiện, đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và hoàn thiện kế hoạch thực hiện chi tiết. Buổi Hội thảo này do Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm chủ trì rà soát tổng thể các vấn đề liên quan đến nội dung các Hội nghị do Thống kê Việt Nam chủ trì, cũng như các công tác để thực hiện Đề án như: Kinh phí, hậu cần, tuyên truyền…

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án, các nhóm tiểu ban có sự phân công rõ ràng các lĩnh vực, bao gồm: Nhóm tiểu ban Kế hoạch và điều phối (SCPC), nhóm công tác về các chỉ tiêu phát triển bền vững (nhóm WGSDGI), nhóm công tác về Chia sẻ, phân tích, phổ biến số liệu và truyền thông thống kê (nhóm WGDSA), nhóm công tác Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (nhóm WGSITS), nhóm công tác Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa (nhóm WGIMTS), nhóm công tác về Thống kê vốn đầu tư quốc tế (nhóm WGIIS), nhóm công tác về Hệ thống tài khoản quốc gia (nhóm WGSNA).

 
Hội thảo Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Trong năm Chủ tịch Thống kê ASEAN 2020, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức thành công 5 hội nghị và phiên họp tại Việt Nam: Hội nghị Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 10 kết hợp Diễn đàn cấp cao về Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN; Phiên họp lần thứ 20 của nhóm tiểu ban Kế hoạch và điều phối; Phiên họp lần thứ 18 của Nhóm công tác về Chia sẻ, phân tích, phổ biến số liệu và truyền thông thống kê; Phiên họp lần thứ 3 của nhóm công tác về các chỉ tiêu phát triển bền vững; Phiên họp lần thứ 7 của nhóm công tác Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ. Đối với Hội nghị ACS10 và SCPC20, Thống kê Việt Nam thực hiện vai trò chủ tọa. Bên cạnh đó, Thống kê Việt Nam cũng chủ trì Hội nghị SCPC19 tại In-đô-nê-xia.

Để các Hội nghị tổ chức thành công, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm yêu cầu đơn vị chủ trì và các đơn vị có liên quan cần nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả chất lượng công tác. Đơn vị chủ trì sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết, xây dựng kịch bản, lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể, chi tiết tới các đơn vị có liên quan. Thành lập các tổ công tác theo các nhóm tiểu ban. Đặc biệt, với các Hội nghị do Việt Nam chủ trì cần nghiên cứu kỹ nội dung nhằm tìm ra những điểm mới, có quan điểm, tầm nhìn rõ ràng cho thống kê ASEAN giai đoạn tiếp sau 2021-2025; lưu ý triển khai tốt sáng kiến của Thống kê Việt Nam về các chỉ tiêu phát triển bền vững… Ngoài ra, các công tác khác về kinh phí, hậu cần, tuyên truyền cũng được Tổng cục trưởng lưu ý cách thức thực hiện sao cho hiệu quả./.

 
                                                                                                                                    P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top