Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường năm 2020 và kế hoạch năm 2021

12/01/2021 - 02:05 PM - 102 lượt xem

Sáng ngày 12/1/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh chủ trì Hội thảo.

 Hội thảo Kết quả thực hiện  Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Phó Tổng cục trưởng TCTK, Phạm Quang Vinh chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống e-GDDS năm 2020 cho thấy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ  trong việc triển khai thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến nay, 18 bộ, ngành ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê năm 2015; có 21 bộ, ngành đã thực hiện rà soát, cập nhật và ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành phù hợp với Luật Thống kê và hệ thống chỉ tiêu thống kê mới của bộ, ngành. Hoạt động phổ biến thông tin thống kê tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng kịp thời, đầy đủ, khách quan, minh bạch, phù hợp với Luật Thống kê. Nhiều bộ, ngành đã xây dựng và công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến thông tin. Đến nay các bộ, ngành đã đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử giúp người dùng tin tiếp cận nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Trong công tác e-GDDS, các bộ, ngành đã chủ động và tích cực triển khai các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng số liệu thống kê từng bước tiếp cận yêu cầu Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS). Các bộ, ngành và TCTK tiếp tục thực hiện việc cập nhật các bảng metadata thuộc lĩnh vực phụ trách theo hướng bám sát vào cấu trúc của Khung đánh giá chất lượng số liệu (DQAF) và tiếp cận dần với SDDS. Cùng với việc cập nhật và hoàn thiện các bảng metadata, hoạt động phổ biến thông tin cũng được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa thống kê bộ, ngành và TCTK ngày càng được củng cố và đi vào thực chất hơn. Qua đó đã và đang tạo thành mạng lưới thông tin thống kê thông suốt, từng bước đảm bảo tính thống nhất giữa số liệu của TCTK và số liệu của các bộ, ngành, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thống kê.

Báo cáo cũng đề ra những kế hoạch chủ yếu cần thực hiện trong năm 2021 như: Tiếp tục thực hiện Luật Thống kê 2015; Hoàn thành việc sửa đổi, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành theo quy định của Luật Thống kê 2015; Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê; Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và TCTK tiếp tục chủ trì thực hiện biên soạn, phổ biến các mục số liệu đảm bảo yêu cầu về phạm vi, phân tổ tần suất, thời gian phổ biến theo khuyến nghị  của e-GDDS và SDDS; Tăng cường phổ biến thông tin trên Trang thông tin điện tử của bộ, ngành  và  Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia (NSDP); Bổ sung, hoàn thiện, kịp thời, đầy đủ các bảng dữ liệu chú giải đảm bảo cấu trúc cà nội dung theo khung DQAT.

 Hội thảo Kết quả thực hiện  Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường năm 2020 và kế hoạch năm 2021 1

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đóng góp vào nội dung báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống e-GDDS năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Chia sẻ công tác phối hợp giữa các bộ, ngành với TCTK…

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo vào Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống e-GDDS năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Đồng thời đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc, nhiệt tình của các bộ, ngành với TCTK trong thời gian qua. Năm 2020, TCTK đã có thay đổi lớn về mặt tổ chức các đơn vị theo quy trình sản xuất, đây sẽ là cơ sở để tăng cường và kết nối với các đơn vị trong thông tin. Nhìn vào bình diện chung của thế giới, công tác e-GDDS của Việt Nam thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp để tăng cường hơn nữa. Về phía TCTK thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hệ thống phổ biến thông tin số liệu theo hướng tốt nhất để người dùng tin được tiếp cận nguồn thông tin thuận lợi nhất ./.

M.T

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top