Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo Quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP và GRDP

06/05/2022 - 05:37 PM


Chiều ngày 6/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP). Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ liên quan thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo Cục Thống kê TP. Hà Nội và Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

 Hội thảo Quy trình biên soạn GDP và GRDP

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu cho biết, Dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP và chỉ tiêu GRDP  đã được TCTK xin ý kiến các đơn vị, góp ý của các Bộ, ngành, UBND, Tập đoàn, Tổng công ty... Qua quá trình góp ý đối với quy trình biên soạn GDP, GRDP đã nhận được nhiều ý kiến góp ý và hoàn thiện quy trình biên soạn gồm 6 bước. Để thống nhất hoàn thiện quy trình trước khi trình Chính phủ ban hành, TCTK tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trong TCTK.

 Hội thảo Quy trình biên soạn GDP và GRDP 1

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (TKQG) đã trình bày quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP. Theo đó, mục đích xây dựng và áp dụng quy trình biên soạn GDP, GRDP là đảm bảo tính khoa học, minh bạch của quá trình biên soạn và công bố kết quả GDP, GRDP; Phân công trách nhiệm và nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan thống kê Trung ương, cơ quan thống kê cấp tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc biên soạn, công bố và sử dụng số liệu GDP, GRDP; Cơ sở để ứng dụng công nghệ thông tin trong các bước của quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP, giúp các chủ thể tham gia vào quá trình biên soạn được thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và kịp thời.

Quy trình biên soạn GDP, GRDP được thực hiện theo 3 nguyên tắc: (1) Bảo đảm tính tập trung, thống nhất và minh bạch trong biên soạn, công bố số liệu GDP, GRDP; đáp ứng việc tiếp cận, khai thác, sử dụng số liệu GDP, GRDP dễ dàng, thuận tiện và bình đẳng. (2) Bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và kết nối ở tất cả các bước: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin đầu vào; tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP; biên soạn số liệu GDP, GRDP; công bố và phổ biến số liệu GDP, GRDP; lưu trữ số liệu GDP, GRDP và các số liệu thống kê liên quan. (3) Bảo đảm tính logic, tương thích, phù hợp giữa số liệu GDP, GRDP và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác.

Phạm vi áp dụng biên soạn số liệu GDP đối với toàn bộ nền kinh tế; Biên soạn số liệu GRDP đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy trình áp dụng cho biên soạn GDP theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng. GDP theo phương pháp thu nhập được biên soạn và công bố 05 năm một lần khi xây dựng bảng cân đối liên ngành I/O; Quy trình áp dụng cho biên soạn GRDP theo phương pháp sản xuất.

Về quy trình biên soạn, công bố, lưu trữ, cơ quan thống kê trung ương chủ trì phối hợp với Bộ, ngành và cơ quan thống kê cấp tỉnh biên soạn số liệu GDP hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng. Cơ quan thống kê trung ương chủ trì phối hợp với cơ quan thống kê cấp tỉnh biên soạn số liệu GRDP theo phương pháp sản xuất hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

Quy trình biên soạn, công bố, lưu trữ số liệu GDP, GRDP gồm 6 bước: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin đầu vào; Tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP; Biên soạn số liệu GDP, GRDP; Rà soát, hiệu chỉnh và hoàn thiện số liệu GDP, GRDP; Công bố và phổ biến số liệu GDP, GRDP; Lưu trữ số liệu GDP, GRDP.

Ngoài ra, quy trình biên soạn GDP và GRDP cũng phân rõ trách nhiệm của cơ quan thống kê và trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương.

 Hội thảo Quy trình biên soạn GDP và GRDP 2

Toàn cảnh hội thảo

Kết thúc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, công tác soạn thảo quy trình biên soạn GDP, GRDP của Vụ TKQG. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu yêu cầu Vụ TKQG tiếp tục tiếp thu, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và trao đổi với các vụ liên quan để hoàn thiện quy trình biên soạn GDP và GRDP./.

M.T


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top