Hội thảo rà soát Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2021

18/09/2020 - 12:01 PM
Sáng ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo rà soát Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2021 đối với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê địa phương. Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và giao Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh chủ trì buổi Hội thảo; tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; các thành viên trong Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành, đại diện một số đơn vị liên quan thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.
 
Hội thảo rà soát Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2021
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Việc giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua năm 2021 đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thống kê; cải tiến công tác thi đua, ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Thống kê là một trong những nội dung quan trọng về công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng nằm trong số các nhiệm vụ chủ yếu của ngành Thống kê. Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ đã có công văn đề nghị các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ mới đã được Tổng cục ban hành sau đó tiến hành rà soát, thẩm định, tổng hợp báo cáo.

Kết quả, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng hợp kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2021 của 14 đơn vị thuộc cơ quan TCTK và các Cục Thống kê địa phương. Riêng Cục Thu thập dữ liệu và Công nghệ thông tin chưa xây dựng kế hoạch giao Cục Thống kê trong 
năm 2021 mà sẽ tiếp nhận kế hoạch của các Vụ và thực hiện xây dựng kế hoạch công tác giao cho các Cục Thống kê từ năm 2022. So với năm 2020, năm 2021 có một số thay đổi về báo cáo và điểm thi đua của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK như sau: Có 3 Vụ tăng báo cáo, 4 Vụ giảm báo cáo, 4 Vụ vừa có báo cáo tăng, vừa có báo cáo giảm và 2 vụ có số lượng báo cáo và điểm không thay đổi. Về điểm thi đua, các công tác kế hoạch năm 2021 đều tăng điểm so với năm 2020, chỉ có 2 công tác có điểm kế hoạch giảm so với năm 2020 là: Công tác thống kê công nghiệp và xây dựng, công tác thống kê thương mại và dịch vụ. 
 
Ngoài ra, Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2021 có một số điểm mới đó là: Năm 2021 có nhiều hơn 1 công tác (16 công tác) giao kế hoạch đối với Cục Thống kê cấp tỉnh so với năm 2020 do tăng công tác Tổng điều tra kinh tế. 

Vụ Tổ chức cán bộ đã đưa ra một số đề xuất về chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị để phù hợp với sự thay đổi mới và đem lại hiệu quả công việc như: Đề xuất các Vụ nghiệp vụ căn cứ vào tầm quan trọng và hiệu quả của từng báo cáo cụ thể để có thể giảm bớt số lượng báo cáo của đơn vị mình và giảm tải cho Cục Thống kê trong quá trình thực hiện; Đề nghị Cục TTDL căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, rà soát kế hoạch công tác năm 2021 của các Vụ nghiệp vụ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục những báo cáo của đơn vị sẽ tiếp quản...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh ghi nhận báo cáo tổng hợp và những kiến nghị của Vụ Tổ chức cán bộ. Trên cơ sở năm 2020 có những thay đổi, chuyển giao về nhân sự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình mới, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh yêu cầu các đơn vị cùng rà soát, xem xét, góp ý cho kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2021.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý các vấn đề xoay quanh việc chấm điểm thi đua và phân công nhiệm vụ như: việc phân chia tỷ lệ chấm điểm báo cáo cần cụ thể, tính điểm Tổng điều tra kinh tế 2021 cho phù hợp, rà soát bỏ bớt các báo cáo không cần thiết, đề xuất chấm điểm dựa theo chức năng, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của Ngành...

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến nhận định trong thời gian tới cần thực hiện chế độ báo cáo theo quy chế phối hợp giữa các Cục Thống kê và Vụ nghiệp vụ, từ đó phân định rõ ràng nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng đơn vị trong kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua. Việc chấm điểm thi đua cần dựa trên tinh thần khách quan, công tâm và nghiêm ngặt để đảm bảo tính công bằng đối với từng đơn vị. Ông Nguyễn Trung Tiến cũng đề xuất việc phân chia báo cáo và chấm điểm nên thực hiện đồng thời khi phân chia Phòng tại các Cục vào cuối năm 2020.

Chỉ đạo tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đơn vị liên quan cần xây dựng phương pháp chấm điểm, ứng dụng phần mềm; đưa nhân sự chấm điểm thi đua về các vụ chuyên môn để thực tế quá trình làm việc, qua đó nắm bắt rõ công việc và có bước đánh giá, chấm điểm sát thực nhất. Đồng thời dựa trên quy chế phối hợp để hiện thực hóa từng phần công việc.

Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh nhấn mạnh, hiện tại là thời điểm giao thời phù hợp để rà soát lại và thay đổi những điểm chưa hợp lý. Ông đề nghị các Vụ tập trung rà soát lại các báo cáo không cần thiết để loại khỏi chế độ báo cáo; cần phân tích trên cơ sở tổng hợp chung, bao quát vấn đề; thời điểm báo cáo cần đáp ứng các kỳ báo cáo để số liệu được sử dụng kịp thời; đến hết năm 2020 các Vụ vẫn tiếp tục chấm điểm và phối hợp công tác với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, cần sớm triển khai quy chế phối hợp để có những phân công chính thức kế hoạch công tác, trong đó có sự tham gia của các Cục Thống kê./.

 
PV
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top