Hội thảo sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia

09/10/2020 - 11:51 AM
Sáng ngày 09/10/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo về việc sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia. Tham dự và chủ trì Hội thảo có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông; lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK.
 
Hội thảo sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu cần được xem xét kỹ lưỡng để chuẩn bị nguồn lực thực hiện tại tất cả các bộ, ngành, lĩnh vực liên quan. Mỗi chỉ tiêu thống kê cần có một số hiện tượng đủ lớn, đủ thời gian khẳng định sự tồn tại để được đưa vào hệ thống chỉ tiêu quốc gia.; Cần theo dõi hệ thống chỉ tiêu phù hợp với định hướng và bám sát vào các kế hoạch xây dựng kinh tế - xã hội. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đại biểu tham gia cùng rà soát lại những định hướng quan trọng chưa đưa vào chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, có chủ trọng đến việc xem xét, bổ sung hợp lý các chỉ tiêu xã hội.

Trước đó, trong tháng 03/2020, Tổng cục Thống kê đã có buổi Hội thảo cùng với các Bộ, ngành liên quan về chủ trương xây dựng, xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13. Từ đó đến nay, Tổng cục Thống kê đã tiếp nhận, tổng hợp và giải trình ý kiến đóng góp của các bộ ngành và đơn vị liên quan đến Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia sửa đổi, bổ sung và trình Bộ Tư pháp thẩm định. Theo đó, các Bộ, ngành và Tổng cục Thống kê đề xuất sửa tên 29 chỉ tiêu, bỏ 8 chỉ tiêu, bổ sung 28 chỉ tiêu. Các đơn vị tham gia đề xuất ý kiến có: Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao.

          Tại Hội thảo, Tổng cục Thống kê đã xin ý kiến về một số chỉ tiêu được đề xuất bởi các Bộ tham gia Hội thảo và đơn vị thuộc TCTK. Cụ thể: Xin ý kiến Bộ Thông tin và truyền thông sửa tên 1 chỉ tiêu, bổ sung 16 chỉ tiêu; Bộ Xây dựng bỏ 1 chỉ tiêu, bổ sung 5 chỉ tiêu; Bộ Khoa học và Công nghệ bỏ 1 chỉ tiêu; Bộ Tài nguyên và môi trường bổ sung 2 chỉ tiêu, Vụ Thống kê xã hội và môi trường (TCTK) 1 chỉ tiêu. Các đại biểu tham gia đã thẳng thắn đề xuất ý kiến, giải trình về việc bỏ, sửa đổi, bổ sung các danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia và rà soát để phân cấp các chỉ tiêu trong chỉ tiêu thống kê ngành và chỉ tiêu thống kê quốc gia, thống nhất sử dụng từ ngữ...

          Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đại biểu chốt danh mục nội dung và sớm có dự thảo giải trình cho ý kiến. Tổng cục trưởng yêu cầu Vụ Phương pháp chế độ cần sớm xây dựng và gửi mẫu giải trình để các Bộ thống nhất hình thức và thể hiện các nội dung giải trình, đưa dự thảo về khái niệm, phương pháp thực hiện chỉ tiêu, đồng thời gửi cho các Vụ thuộc TCTK để các đơn vị theo dõi. Tổng cục trưởng cũng đề nghị các đơn vị đầu mối phụ trách thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê cùng các Bộ có ý kiến thay đổi cần làm việc thêm để đi đến phương án giải quyết thống nhất và trao đổi công việc cụ thể với nhau bằng văn bản./.

PV
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top