Hội thảo sửa đổi Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

13/10/2020 - 04:04 PM
Chiều ngày 13/10/2020, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo sửa đổi Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các thành viên Tổ biên tập sửa đổi Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục và đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam (VCITS 2011). Trong những năm qua, VCITS 2011 đã phát huy tốt vai trò trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và thống kê. Cụ thể, VCITS 2011 đóng vai trò quan trọng cho việc điều hành chính sách xuất, nhập khẩu dịch vụ, trong hoạch định chính sách, quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, việc áp dụng VCITS giúp công tác thống kê từ thu thập thông tin đến biên soạn các kịch bản kinh tế theo lĩnh vực xuất, nhập khẩu dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế trong nước cũng như so sánh khu vực và quốc tế. VCITS 2011 đồng thời cũng được sử dụng tại nhiều Bộ, ngành. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình trong nước, quốc tế và yêu cầu về mặt pháp lý theo Luật thống kê 2015, VCITS cần thiết được sửa đổi, ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về thông tin thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán, hội nhập, theo đó, công tác thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ cần phải được nâng cao, đảm bảo tính so sánh và các chuẩn mực quốc tế.

Trước yêu cầu đó, từ năm 2019 đến nay, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tiến hành nghiên cứu, sửa đổi Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thay thế VCITS 2011 theo hướng bổ sung, chi tiết thêm và sắp xếp lại một số nhóm dịch vụ; đồng thời kế thừa và bổ sung thêm dịch vụ nhằm phù hợp hơn với danh mục dịch vụ mở rộng trong cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản năm 2010 (EBOPS 2010) và đảm bảo tương thích với Tài khoản quốc gia 2008 (SNA 2008), Cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản 6 (BPM6).
 
Hội thảo sửa đổi Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, tại hội thảo trước đó vào ngày 19/6/2020, Tổ Biên tập đã hoàn thiện Dự thảo Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thay thế VCITS 2011; đồng thời gửi xin ý kiến các bộ, ngành. Đến nay, TCTK đã nhận được ý kiến của 20/25 Bộ, ngành Trung ương. Phó Tổng cục trưởng mong muốn Hội thảo tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp có giá trị và sự thống nhất cao để có được sản phẩm Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tốt nhất.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe Dự thảo Tờ trình Thủ tướng, Quyết định, Danh mục, Nội dung danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương. Hội thảo đặc biệt dành nhiều thời gian để đại diện Tổng cục Thống kê giải trình ý kiến về những nội dung chưa thống nhất với ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các đại biểu trao đổi, thảo luận góp ý Dự thảo.

 
Hội thảo sửa đổi Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 1
Đại biểu các bộ, ngành tham dự tại Hội thảo

 
Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương và đề nghị Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến được thống nhất tại Hội thảo, tiếp tục hoàn thiện Tờ trình, Danh mục, Nội dung danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Với các nội dung chưa thống nhất, cần có giải trình rõ và tiếp tục có công văn xin ý kiến lần nữa. Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành trong thời gian tiếp theo./.
 


Tin, ảnh: BN

 

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top