Hội thảo tập huấn Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

16/01/2020 - 03:05 PM

Thực hiện Quyết định số 1261QĐ-TCTK, ngày 19/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, ngày 16/1/2020, tại Hà Nội, TCTK tổ chức Hội thảo tập huấn Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (KSMS 2020).
 

Hội thảo tập huấn  Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

                Toàn cảnh Hội thảo tập huấn

KSMS 2020 được tiến hành nhằm thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư; cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

 
         Theo phương án KSMS 2020, đối tượng khảo sát là hộ dân cư, các thành viên hộ và các xã có hộ được khảo sát. KSMS 2020 là điều tra chọn mẫu gồm 46.995 hộ được chọn từ 3.133 địa bàn trên phạm vi cả nước. Phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp. sử dụng bốn loại phiếu để phỏng vấn hộ, phỏng vấn xã và phúc tra hộ.

 

Nội dung khảo sát đối với hộ, sẽ thu thập thông tin phản ánh mức sống của hộ, bao gồm: Thông tin về thu nhập, chi tiêu của hộ và một số thông tin khác của hộ và các thành viên trong hộ để phân tích nguyên nhân, sự khác biệt của mức sống: Những đặc điểm chính về nhân khẩu học (tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng hôn nhân); trình độ học vấn; tình trạng ốm đau, bệnh tật và sử dụng các dịch vụ y tế; việc làm; đồ dùng, điện, nước, điều kiện vệ sinh; tham gia các chương trình trợ giúp.

 

Đối với xã thu thập thông tin phản ánh điều kiện sống trong phạm vi xã ảnh hưởng đến mức sống của hộ, gồm: Tình hình chung về nhân khẩu, dân tộc; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chủ yếu như: Hiện trạng điện, đường, trường học, trạm y tế, chợ, bưu điện và nguồn nước; Tình trạng kinh tế: tình hình sản xuất nông nghiệp (đất đai, xu hướng và nguyên nhân tăng giảm sản lượng các cây trồng chính, các điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất như tưới tiêu, khuyến nông); cơ hội việc làm phi nông nghiệp và một số thông tin cơ bản về trật tự an toàn xã hội, môi trường, tín dụng và tiết kiệm.

 

Cuộc KSMS 2020 được tiến hành trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời điểm khảo sát là ngày điều tra viên trực tiếp phỏng vấn và ghi phiếu tại hộ trong khoảng thời gian khảo sát (Thời gian KSMS 2020 được tiến hành trong 4 kỳ vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 năm 2020). Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 1 tháng. Theo phương án, Tổng cục Thống kê công bố kết quả sơ bộ KSMS 2020 vào tháng 4/2021 và công bố kết quả chính thức vào tháng 6/2021./.

M.T

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top