Hội thảo triển khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

22/03/2021 - 05:35 PM
Chiều ngày 22/3/2021, tại Hà Nội, Bộ Kế hoach và Đầu tư tổ chức hội thảo xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội thảo.
 
Tham dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban thường trực; ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ Biên tập; đại điện các bộ ngành liên quan; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK.

 
 Hội thảo triển khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội thảo
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (CTTKQG) ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015 gồm 20 lĩnh vực với 186 chỉ tiêu. Sau một thời gian thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như: Một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới của Đảng, Quốc hội, Chính phủ hay các quy định mới của các tổ chức quốc tế được ban hành trong thời gian 5 năm trở lại đây chưa được cụ thể thành chỉ tiêu đưa vào danh mục CTTKQG; Danh mục CTTKQG hiện nay chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn đang vận động của đời sống kinh tế - xã hội; Chương trình điều tra thống kê quốc gia chưa đáp ứng thu thập thông tin các chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng. Vì vậy, căn cứ Điều 18 của Luật Thống kê năm 2015, Bộ Kế hoach và Đầu tư tiến hành xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
 
Thứ trưởng Trần Duy Đông cũng cho biết, theo kế hoạch, dự thảo Luật này sẽ trình Chính phủ vào tháng 6/2021 và trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2021. Chính vì vậy, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập phải khẩn trương hoàn thiện dự thảo và các văn bản liên quan để trình Chính phủ và Quốc hội đúng hạn.
 
Tại Hội thảo, đại diện TCTK đã đọc Quyết định thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Tổ Biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

 
Hội thảo triển khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 1
Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban thường trực phát biểu
tại Hội thảo
 
Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực cho biết, thời gian qua, TCTK đã cùng các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều cuộc hội thảo để rà soát các chỉ tiêu và xem xét hoàn thiện, bổ sung thêm các phân tổ, các nôi dung, làm theo đúng quy trình để đưa ra bản Dự thảo danh mục CTTKQG hôm nay.  
 
Dự thảo danh mục CTTKQG sửa đổi, bổ sung gồm 20 nhóm với 214 chỉ tiêu. So với danh mục CTTKQG ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015 (gồm 20 nhóm và 186 chỉ tiêu), dự thảo này vẫn giữ nguyên số lượng nhóm chỉ tiêu, tuy nhiên có thay đổi về số chỉ tiêu, cụ thể: Giữ nguyên: 148 chỉ tiêu; Sửa tên: 31 chỉ tiêu; Bổ sung: 35 chỉ tiêu; Bỏ: 7 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu loại bỏ, sửa tên và bổ sung được cân nhắc kỹ, phù hợp với nhu cầu của các bộ, ngành và quốc gia cũng như đảm bảo sự so sánh quốc tế...
 
Hội thảo triển khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2
Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu
tại Hội thảo
 
Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng Tổ Biên tập trình bày một số nội dung cơ bản về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
 
Dự thảo danh mục CTTTKQG được xây dựng theo nguyên tắc phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của đất nước; Bảo đảm so sánh quốc tế; Bảo đảm tính khả thi.
 
Dư thảo danh mục CTTTKQG đưa ra các chỉ tiêu bổ sung, cụ thể như sau: 4 chỉ tiêu quy định trong Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; 3 chỉ tiêu có trong dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và dự thảo phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 5 chỉ tiêu trong Nghị quyết Trung ương; 2 chỉ tiêu trong Luật Công nghệ thông tin; 7 chỉ tiêu quy định trong nghị quyết của Chính phủ; 14 chỉ tiêu có trong các quyết định của Thủ tướng; 4 chỉ tiêu bổ sung đáp ứng yêu cầu của quốc tế. Những chỉ tiêu được bổ sung chủ yếu thuộc 3 lĩnh vực: Phát triển bền vững (5 chỉ tiêu), kinh tế số (18 chỉ tiêu) và logistics (4 chỉ tiêu).
 
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận, góp ý về các nội dung trong Dự thảo danh mục CTTKQG. Đa phần các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao các nội dung trong Dự thảo danh mục CTTKQG.

 
Hội thảo triển khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 3
Toàn cảnh Hội thảo
 
Kết luận Hội thảo, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao các nội dung Dự thảo danh mục CTTKQG cũng như các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Để triển khai một số nội dung tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự; bám sát vào Điều 18 của Luật Thống kê, yêu cầu của quản lý Nhà nước với các yếu tố mới như: kinh tế số, phát triển bền vững, hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế...; thống nhất kế hoạch triển khai nhằm đạt được các mốc quan trọng trong thời gian tới như: trình Chính phủ vào tháng 6/2021 và trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2021...
 
Tin, ảnh: Thu Hường
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top