Hội thảo trực tuyến Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê

07/09/2021 - 06:13 PM
Chiều ngày 7/9/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo trực tuyến Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo trực tuyến có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; thủ trưởng  và chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc TCTK; Cục trưởng và công chức 
làm công tác thi đua khen thưởng của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại điểm cầu địa phương.
 
Hội thảo trực tuyến Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê 1

Hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến

Tại Hội thảo, đại diện TCTK trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vị về Dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê, gồm 4 nội dung chính: Căn cứ sửa đổi quy chế; Một số nội dung thay đổi so với quy chế cũ; Quá trình xin ý kiến; Một số ý kiến góp ý, tiếp thu, giải trình chủ yếu.

Dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê gồm 7 Chương, 46 Điều (giảm 1 điều). Trong đó, có 15 điều giữ nguyên, 31 điều sửa đổi, bổ sung.

So với Quy chế cũ, Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê mới có một số nội dung thay đổi sau: (1) Đối tượng áp dụng của Quy chế: Bổ sung “tập thể, cá nhân khác” là các tập thể, cá nhân không làm công tác thống kê nhưng có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam (như Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cá nhân thuộc các tổ chức quốc tế,…). (2) Sửa đổi các điều, khoản liên quan đề phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục Thống kê theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg và các đơn vị thuộc Tổng cục. Trong đó, nội dung thay đổi quan trọng là sắp xếp lại Khối thi đua Trung ương, bao gồm 04 Khối (Phụ lục 1 của Quy chế). (3) Bổ sung hình thức khen thưởng là Giấy khen của Tổng cục trưởng (Điều 24) để phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT. Theo quy định, Giấy khen được tiến hành thường xuyên, đột xuất cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề (các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê), hoàn thành tốt công việc đột xuất. (4) Sửa đổi các điều, khoản, điểm để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về TĐKT và thực tiễn của Ngành…

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đưa ra những góp ý, đề xuất về các nội dung trong Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vị về Dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê. Đại đa số các đại biểu tham dự đều nhất trí với những nội dung đã được tiếp thu và giải trình trong Báo cáo.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao Dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê, cũng như các ý kiến đóng góp khá đầy đủ của các đại biểu tham dự. Ông cho biết, thực tế ngành Thống kê luôn cầu thị và tiếp thu các ý kiến đóng góp về Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê của các đơn vị trong Ngành, tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả, đảm bảo tính khả thi, cần phải dựa vào các căn cứ theo các quy định văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng cũng đề xuất các đơn vị trong Ngành sẽ được chấm điểm thi đua hàng tháng và công bố hàng quý nhằm biết được vị trí của đơn vị mình đang ở đâu để phấn đấu; cũng như đổi mới phần mềm chấm điểm thi đua nhằm minh bạch trong công tác chấm điểm…

Kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất chất lượng và có tính hai chiều của các đại biểu tham dự. Để động viên, khích lệ và suy tôn các tổ chức, cá nhân trong ngành, Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành cần tiếp tục rà soát các nội dung trong Dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê và đưa ra thời điểm áp dụng cho phù hợp, đảm bảo vừa kịp thời áp dụng trong thời điểm hiện tại nhưng cũng phù hợp với sự thay đổi trong thời gian tới. Đồng thời cũng như phải lường trước những bất cập còn tồn tại, những nội dung trong Quy chế chưa xác định được ngay thì cần có cơ chế mở để có thể thay đổi phù hợp với những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành…

 
Thu Hường
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top