Họp trực tuyến Hợp phần 1 – Xây dựng Thể chế giữa Tổng cục Thống kê Việt Nam và cơ quan Thống kê Italia

06/10/2021 - 06:23 PM
Trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện hệ thống Thống kê quốc gia Việt Nam", chiều ngày 06/10/2021 diễn ra cuộc họp trực tuyến Hợp phần 1 – Xây dựng Thể chế giữa các đại diện hai cơ quan Tổng cục Thống kê Việt Nam và cơ quan Thống kê Italia (ISTAT). Về phía Tổng cục Thống kê, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ Tổ chức Cán bộ; Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các điều phối viên của ISTAT đã báo cáo tóm tắt về việc thực hiện Hợp phần Xây dựng Thể chế sau nhiều buổi làm việc giữa 2 cơ quan, cụ thể: Hoạt động 1.1 – Cải thiện hệ thống thể chế và điều phối thống kê, trong đó có một nội dung quan trọng là Hỗ trợ phát triển cơ chế và công cụ đánh giá hoạt động trong chương trình điều tra thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê các bộ ngành khác; Hoạt động 1.2 – Định nghĩa các công cụ cho việc lập kế hoạch, giám sát và các hành động.
 
Họp trực tuyến Hợp phần 1 – Xây dựng Thể chế giữa Tổng cục Thống kê Việt Nam và cơ quan Thống kê Italia
Đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị tham dự cuộc họp tại Trụ sở TCTK

Các đại diện Tổng cục Thống kê Việt Nam cũng đã báo cáo về cuộc khảo sát năng lực thống kê tại các Bộ, ngành. Theo báo cáo này, với hoạt động “Tăng cường xây dựng thể chế và phối hợp công tác thống kê”, TCTK đã làm việc cùng với chuyên gia ISTAT. Kết quả đạt được gồm 3 hoạt động chính sau:

Hoạt động 1 - Xây dựng Bảng hỏi khảo sát về năng lực thống kê Bộ, ngành thông qua 3 nhóm câu hỏi : (1) cơ cấu tổ chức và con người, (2) nghiệp vụ thống kê và (3) ứng dụng công nghệ thông tin.

Hoạt động 2 – Dùng bảng hỏi để tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến năng lực thống kê Bộ, ngành qua phần mềm Limesurvey của Thống kê Italia.

Hoạt động 3 – Chuyên gia Italia cùng với Tổng cục Thống kê phân tích kết quả của cuộc khảo sát. Qua đó đưa ra báo cáo tổng kết cùng các giải pháp, kiến nghị.

Về cuộc khảo sát trực tuyến năng lực thống kê Bộ, ngành qua phần mềm Limesurvey của Thống kê Italia, sau khi tiếp nhận giới thiệu về công cụ Limesurvey từ chuyên gia Italia, bộ phận công nghệ thông tin của TCTK đã nghiên cứu, nắm bắt và triển khai thành công công cụ Limesurvey ra môi trường internet  và TCTK đã tiến hành trích xuất kết quả đầu ra sau khi thu thập xong các phiếu trả lời. Qua số liệu của cuộc khảo sát, TCTK đã thực hiện báo cáo kết quả cuộc khảo sát, nêu rõ những vấn đề sau:

Thứ nhất, cơ cấu tổ chức và con người trong hệ thống tổ chức thống kê bộ, ngành tại Việt Nam;

Thứ hai, nghiệp vụ thống kê: Thực trạng Xây dựng, thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành và chương trình điều tra thống kê; Thực trạng thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê và Luật Thống kê 2015; Thực trạng công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa thống kê bộ, ngành và Tổng cục Thống kê; Thực trạng triển khai công tác thống kê tại các cơ quan chuyên môn ở địa phương và các đơn vị trực thuộc bộ, ngành

Thứ ba, ứng dụng công nghệ thông tin.

Trên cơ sở những kết quả trên, TCTK đã đưa ra những khuyến nghị và đề xuất để năng lực thống kê Bộ, ngành ngày một tốt hơn.
 
Họp trực tuyến Hợp phần 1 – Xây dựng Thể chế giữa Tổng cục Thống kê Việt Nam và cơ quan Thống kê Italia
Toàn cảnh cuộc họp tại các điểm cầu trực tuyến

Hai bên cũng đã thảo luận các cách thức để áp dụng những kết quả của hoạt động 1.1 và hoạt động 1.2 cho phát phát triển trong tương lai liên quan đến việc sử dụng dữ liệu hành chính./.
 
B.N

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top