Họp trực tuyến nhóm ASEAN về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững lần thứ 3 (WGSDGI3)

01/07/2020 - 02:48 PM
Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng Cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhóm ASEAN về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững lần thứ 3 (WGSDGI3) với sự tham dự của các thành viên nhóm WGSDGI của 10 nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Chuyên gia của Dự án Hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN (ARISE Plus).

Họp trực tuyến nhóm ASEAN về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững lần thứ 3 (WGSDGI3)

Các đại biểu thống nhất chương trình họp trong 02 ngày từ 30/6 – 01/7/2020: (1) Chương trình 1 – Tóm tắt về việc nộp dữ liệu chỉ tiêu SDG và kết quả đánh giá: Phiên họp sẽ tóm tắt về việc gửi dữ liệu các chỉ tiêu SDG của các quốc gia thành viên và cập nhật lại kết quả đánh giá; (2) Chương trình 2 – Nội dung của Báo cáo cơ sở 2020 về các chỉ tiêu SDG của ASEAN: Phiên họp sẽ thảo luận về nội dung của ấn phẩm SDG, bao gồm: Việc trình bày dữ liệu (biểu đồ/bảng), Phân tích cấp khu vực, Phần của các quốc gia (xem xét phạm vi của các mục tiêu); (3) Chương trình 3 – Nội dung cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chỉ tiêu SDG ASEAN, thảo luận về nội dung của cơ sở dữ liệu trực tuyến, bao gồm: Danh sách các chỉ tiêu sẽ được tải lên cơ sở dữ liệu trực tuyến. Tổng quan về việc phổ biến được bố trí, sắp xếp (bảng tĩnh và động). Xác định ghi chú trên bảng phổ biến, bao gồm phần giải thích của tính sẵn có của dữ liệu hoặc những dữ liệu bị thiếu hoặc ý nghĩa của ô trống,Trình bày metadata; (4) Chương trình 4 – Rà soát về việc thực hiện Kế hoạch nhiều năm (MYP) 2020-2030 và đề xuất sửa đổi: ASEANStats trình bày WGSDGI MYP 2020-2030. Thảo luận về dự thảo kế hoạch năm 2021.

Họp trực tuyến nhóm ASEAN về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững lần thứ 3 (WGSDGI3) 1

Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận các vấn đề khác: Giới thiệu về đánh giá quy tắc thực hành (CoP). Khả năng đưa các chỉ tiêu bổ sung vào danh sách các chỉ tiêu SDG ưu tiên của ASEAN. Cập nhật về infographics và videographics, HLAF và các sự kiện liên quan cho ACSS10.

Họp trực tuyến nhóm ASEAN về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững lần thứ 3 (WGSDGI3) 2

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, các đại biểu kỳ vọng đạt được kết quả đề ra: Thống nhất nội dung ấn phẩm Báo cáo cơ sở 2020 về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN. Thống nhất nội dung cơ sở dữ liệu trực tuyến. Có kế hoạch tiếp theo cho ấn phẩm và kế hoạch nhiều năm của WGSDGI giai đoạn 2020-2030.
 
P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top