Vụ Kế hoạch tài chính - Xây dựng Chi bộ đảng vững mạnh từ mỗi đảng viên

26/06/2020 - 08:58 AM - 200 lượt xem
Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính hiện có 13 đảng viên, chiếm 81% số công chức toàn đơn vị, trong đó 8 đảng viên có trình độ thạc sỹ. Tuổi đảng bình quân là 10, tuổi đời bình quân là 41,8.
 
Từ khi thành lập vào năm 1998 đến nay, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính liên tục được phân loại, đánh giá là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, trong đó có nhiều năm là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Đảng bộ Tổng cục Thống kê.
 
Nhiệm kỳ 2017-2020, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng cục Thống kê cùng tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể đảng viên, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính luôn phát huy và hoàn thành tốt vai trò của tổ chức Đảng, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể, phát huy trí tuệ tập thể, năng lực sở trường của mỗi đảng viên và công chức, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất và vững mạnh. Đặc biệt, Chi bộ luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, khuyến khích các đoàn viên học tập, tiếp cận khoa học tiên tiến, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học để xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên nghiệp trong thực hiện công vụ nhằm nâng cao hiệu quản quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản. Nhờ đó, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính đã đạt được các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ vừa qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm, đơn vị đã xây dựng và bảo vệ dự toán kinh phí theo Luật Ngân sách Nhà nước đảm bảo đầy đủ cho hoạt động chi thường xuyên, các cuộc điều tra thường xuyên, tổng điều tra, đầu tư xây dựng cơ bàn và tăng cường cơ sở vật chất cho toàn Ngành; Phân bổ, hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí cho các hoạt động hàng năm đầy đủ, kịp thời.
 
HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CỤC THỐNG KÊ LẦN THỨ 16 NHIỆM KỲ 2020-2025 - Vụ Kế hoạch tài chính - Xây dựng Chi bộ đảng vững mạnh từ mỗi đảng viên

Lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động công tác xây dựng Đảng, Ban chi ủy và Lãnh đạo đơn vị luôn nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến và tạo điều kiện tốt nhất để từng cá nhân trình bày quan điểm, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như quan tâm chia sẻ những khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong nhận thức, suy nghĩ của mỗi đảng viên trong đơn vị.
 
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Từ lời dạy đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”, Chi bộ  luôn coi trọng công tác rèn luyện bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đảng viên và quần chúng nhằm nâng cao đạo đức cách mạng. Nhờ đó, mỗi đảng viên, công chức trong đơn vị đều có lối sống giản dị, khiêm tốn, cầu thị; luôn nêu cao tinh thần, thái độ nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần cần kiệm, liên chính, chính công, vô tư, đặt lợi  ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Khẩu hiệu “Đoàn kết là sức mạnh” được Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính trân trọng và gìn giữ. Cả tập thể luôn thống nhất trong ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng tập thể Kế hoạch tài chính phát triển vững mạnh.
 
 Xác định việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" là một công tác quan trọng, thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, toàn thể đảng viên, công chức Vụ Kế hoạch tài chính luôn tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Là đơn vị quản lý tài chính toàn ngành, mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, có thái độ trung thục, thẳng thắn, cầu thị, gương mẫu, nói đi đôi với làm, không hách dịch, cửa quyền, gây khó dễ cho các đơn vị cấp dưới, không có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa.
 
Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính cũng làm tốt công tác quy hoạch, đảng viên được đưa vào quy hoạch có đủ đức, đủ tài đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ  của vị trí được quy hoạch. Hàng năm, Công tác đánh giá cán bộ quản lý trong Chi bộ được Chi ủy thực hiện công tâm, khách quan.
 
Nhận thức rõ sinh hoạt đảng là cơ hội tốt để đảng viên nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, đầy đủ; chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại và phát triển của Chi bộ nói riêng, của Đảng nói chung, triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ”, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính duy trì thường xuyên và có nề nếp các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt  phong phú. Nhiều buổi sinh hoạt trọng tâm theo chủ đề được thực hiện như: “xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “thực hành tiết kiệm”, “xây dựng văn hóa công sở”, “nâng hiệu quả, chất lượng công tác quản lý tài chính”...
 
Với sự nỗ lực của cả tâp thể, trong những năm qua, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ đảng viên, công chức không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào tổ chức đoàn thể. Chi bộ được phân loại và đánh giá là một tập thể vững mạnh và  đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh têu biểu” năm 2017; danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” năm 2018, 2019. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 8 lượt đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo , không có trường hợp nào phải thi hành kỷ luật đảng. Ngoài ra, Chi ủy phối hợp cùng Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nhận được nhiều danh hiệu thi đua cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017; Tập thể lao động xuất sắc các năm 2017-2019; Cờ thi đua cấp Bộ năm 2019; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018...
 
Đón nhận niềm tin các đảng viên gửi gắm, Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính Phạm Hoài Nam tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2020-2022 tới, khó khăn, thử thách còn nhiều nhưng đồng chí sẽ cùng tập thể đảng viên, công chức trong đơn vị tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và chỉ tiêu đặt ra./.
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top