HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ X: THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC

08/12/2020 - 08:27 AM
Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng…
 
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ X: THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC
                                       Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp                                                                                                                                            

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X là 2300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 đoàn đại biểu. Trong tổng số 2020 đại biểu, đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động qua các thời kỳ chiếm 5,8%; Chiến sĩ thi đua toàn quốc là 4,4%; Đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chiếm 3,6%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 9,5%; đại biểu tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực chiếm 8,2%; đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước chiếm 60%. Đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (TP. Hồ Chí Minh) năm nay 95 tuổi; đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua – Khen thưởng.

Thiết thực chào mừng Đại hội, nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi trong đông đảo nhân dân, các tầng lớp xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các doanh nghiệp đã đồng hành tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật với Chủ đề “Thi đua là yêu nước”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam tối 09/12/2020.
P.V

 

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top