Huyện Đồng Hỷ: Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi

06/11/2020 - 12:47 PM - 169 lượt xem
Từ nhiều đời nay, các dân tộc trong huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên sinh sống đan xen, hòa thuận, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau trong lao động, sản xuất, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình; luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Huyện Đồng Hỷ: Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi
Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen,
giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách
dân tộc, giai đoạn 2014-2018.

Đồng Hỷ là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, có diện tích đất tự nhiên 42,7 nghìn ha, dân số khoảng 9 vạn người. Trong đó,  đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 50,2% gồm các dân tộc chủ yếu: Sán Dìu, Nùng, Dao, Tày, Mông, Sán Chay, Hoa và các dân tộc thiểu số khác. Trên địabàn huyện có 6 xã khu vực III (xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).
 
Huyện Đồng Hỷ: Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi 1
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM, giai đoạn 2010-2020 huyện Đồng Hỷ

Trong giai đoạn 2014-2019, huyện Đồng Hỷ đã tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, của tỉnh, huy động các nguồn lực của huyện... để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó: Dự án II Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã đầu tư, hỗ trợ cho các xã ĐBKK, ATK và các xóm ĐBKK thuộc các xã khu vực II với tổng nguồn vốn là gần 60,9 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng CSHT gần 117 công trình trên 48,2 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất trên 12,6 tỷ đồng.
 
Huyện Đồng Hỷ: Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi 2
 Lễ hội đặc sắc hoa Tam Giác Mạch của người Mông tại Bản Tèn, xã Văn Lăng

Qua rà soát, nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình 135, đến nay Huyện có 2 xã đủ điều kiện hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là xã Nam Hòa và Văn Hán. Ngoài Chương trình 135, Huyện Đồng Hỷ còn tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng từ các nguồn vốn khác như: Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Quyết định số 755/QĐ-TTg, Đề án 2037 và nhiều nguồn vốn khác.
 
Huyện Đồng Hỷ: Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi 3
Lãnh đạo tỉnh, sở ngành, huyện cắt băng khánh thành trạm điện Bản Tèn, xã Văn Lăng -
nơi cao nhất, xa nhất tỉnh Thái Nguyên

Đến nay toàn huyện đã có 15/15 xã, thị trấn có đường nhựa đến trung tâm xã; đã cải tạo, nâng cấp trên 364 km đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường trung tâm, tuyến đường liên xã, đường đến các vùng đặc biệt khó khăn được mở mới, sửa chữa và nâng cấp đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Đặc biệt, năm 2017 địa bàn khó khăn nhất của huyện như xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng đã có đường ô tô đảm bảo cho giao thương hàng hoá, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất.
 
Huyện Đồng Hỷ: Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi 4
Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm quan mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP 
tại thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Tư liệu.

Chương trình MTQG về XDNTM trên địa bàn huyện Đồng Hỷ cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến năm 2020, huyện có 11 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, huyện Đồng Hỷ còn tích cực thực hiện nhiều chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp có lợi thế trên địa bàn như: Phát triển sản xuất, chế biến tiêu thụ chè, trồng rừng và chế biến lâm sản; phát triển kinh tế HTX, tổ hợp tác và làng nghề...
 
Huyện Đồng Hỷ: Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi 5
Trang trại lợn chăn nuôi theo quy mô tập trung tại xã Nam Hòa

Ngoài ra, huyện cũng tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại quy mô công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay toàn huyện có 30 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 32 làng nghề, 34 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác, cây trồng, vật nuôi được ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao đã góp phần tăng thu nhập, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.
Trọng Nghĩa

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top