Huyện Hương Khê tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê

06/09/2022 - 09:48 AM

Sáng ngày 31/8/2022, UBND huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt Luật Thống kê 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật Thống kê; Nghị định 95/2015/NĐ-CP về xử phạt vi hạnh hành trong lĩnh vực thống kê; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh về công tác thống kê; Triển khai Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy trình thu thập chỉ tiêu thu nhập nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và làm việc với lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh

Huyện Hương Khê tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật Thống kê và làm việc với lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh
Các đại biểu tham dự hội nghị phổ biến luật

Tham dự lớp hội nghị phổ biến luật có đồng chí Trần Thanh Bình - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh; đồng chí Ngô Xuân Ninh - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện và gần 70 đại biểu đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Chi cục Thống kê huyện; Đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Cục Thống kê tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Nghị định số 95/2016 NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê, Nghị định 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95/2015/NĐ-CP; quán triệt tinh thần Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Nhà nước, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 về quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán chỉ tiêu thu nhập thuộc bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Huyện Hương Khê tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật Thống kê và làm việc với lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 1
Đ/c Trần Thanh Bình - Cục trưởng, Cục Thống kê Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị
Huyện Hương Khê tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật Thống kê và làm việc với lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2
Đ/c Ngô Xuân Ninh - Phó Bi thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, phát biểu khai mạc chỉ đạo hội nghị
Huyện Hương Khê tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật Thống kê và làm việc với lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 3
Đ/c Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh quán triệt, tuyên truyền các nội dung

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc chấp hành luật và các văn bản quy định về công tác thống kê nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Sau hội nghị phổ biến luật và triển khai các chị thị, các văn bản liên quan đến hoạt động công tác thống kê, lãnh đạo UBND huyện và các phòng ban ngành liên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Thống kê Hà Tĩnh.

Huyện Hương Khê tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật Thống kê và làm việc với lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 4
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND huyện và Cục Thống kê tỉnh

Tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động của Chi cục Thống kê huyện Hương Khê trong thời gian vừa qua, ý kiến phát biểu của các phòng, ban, ngành cấp huyện. Đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đều đã ghi nhận và đánh cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thống kê huyện Hương Khê trong thời gian vừa qua, đồng thời củng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tính phối chưa nhịp nhàng giữa chi cục và các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND cấp xã; một số chỉ tiêu kinh tế vẫn chưa thống nhất cần khắc phục trong thời gian tới.

Huyện Hương Khê tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật Thống kê và làm việc với lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 5
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND huyện và Cục Thống kê tỉnh

 Liên quan đến nghiệp vụ chuyên ngành, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị Cục Thống kê tỉnh giải thích thêm khái niệm, quy trình, phương pháp tính một số chỉ tiêu về dân số, năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi.. vv đồng thời đã khẳng định tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Chi cục Thống kê huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành nhằm tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về hoạt động thống kê; cung cấp, công bố phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật./.
 

                                                                Nguyễn Văn Tân

                                        Chi cục trưởng Thống kê huyện Hương Khê

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top