Huyện Mù Cang Chải: Tạo động lực để phát triển du lịch

04/10/2019 - 04:10 PM
Không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho điều kiện khí hậu trong lành, mát mẻ, nhiều cảnh quan hùng vĩ như hang động, rừng nguyên sinh..., Mù Cang Chải còn là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc với nét văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng của núi rừng Tây Bắc, cùng với đó, hệ thống giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ, kết nối Mù Cang Chải với điểm du lịch nổi tiếng tại các tỉnh Lài Cai, Phú Thọ. Đây là cơ sở thuận lợi để Huyện tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch. 

Để đưa du lch tr thành ngành kinh tế đng lc, ngay t năm 2014, UBND huyn đã ch đo xây dng và ban hành các Đ án “Phát trin du lch, thương mi dch v gn vi danh thng Quc gia rung bc thang và di tích lch s nơi thành lp đi du kích Khau Ph”; tiếp đó, Huyn ban hành chương trình hành đng thc hin Ngh quyết 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 ca Tnh y Yên Bái v phát trin du lch tnh Yên Bái giai đon 2016-2020, đnh hưng đến năm 2025. Theo đó, Mù Cang Chi xác đnh sn phm du lch phi mang tính đc trưng ca đa phương; đng thi gn vi vic gi gìn, bo tn và phát huy giá tr văn hóa dân tc theo hưng bn vng.

Đến nay, Huyn đã hình thành các đim du lch cng đng La Pán Tn, Chế Cu Nha, hình thành các tour du lch sinh thái, tham quan, ngh dưng Thác Mơ, Khu bo tn sinh vt cnh Chế To, rng phong lá đ Chế To, hang đng Pú Cang, sui nưc nóng Nm Kht, bãi đá c Lao Chi...; xây dng đim du lch văn hóa tri nghim l hi truyn thng ca nhân dân đa phương như: L hi cúng cơm mi, đám cưi Mông, l hi gu tào,...; phát trin sn phm du lch mi đc đáo như du lch khám phá mo him chinh phc đnh Púng Luông, khám phá rng nguyên sinh Chế To, du lch dù lưn đèo Khau Ph; du lch nông nghip làng ngh gn vi đc trưng ca đa phương như mùa hoa ci, mùa lúa chín, mùa nưc đ...

Huyện Mù Cang Chải: Tạo động lực để phát triển du lịch
 
Festival dù lưn bay trên mùa vàng ti Đèo Khau Ph, huyn Mù Cang Chi.
 
Đ các hot đng du lch cng đng ngày càng chuyên nghip, văn minh, Huyn đã m nhiu lp bi dưng cho các h dân làm du lch v giao tiếp, ngoi ng, hưng dn du lch… Huyn tuyên truyn vn đng nhân dân gi gìn phát huy ngh th công truyn thng và phát trin các mt hàng mang tính đc trưng: Khèn sáo, th cm, sơn tra mt ong, tho qu, rưu thóc La Pán Tn, chè, đ tương, ý dĩ, lc...

Công tác tuyên truyn ca Mù Cang Chi có nhiu đi mi. Ngoài kênh truyn thng như qung bá trên các phương tin thông tin đi chúng, t rơi, t gp qung bá bng 2 th tiếng Vit - Anh, Huyn còn phi hp các đa phương trong và ngoài tnh đ cùng qung bá sn phm du lch ca nhau, nâng cao cht lưng trang thông tin đin t ca Huyn.
Đ to điu kin thun li cho các doanh nghip, nhà đu tư, Huyn đã tranh th s quan tâm ca các cp, tp trung phát trin cơ s h tng du lch, đy mnh công tác đào to nâng cao cht lưng ngun nhân lc, đáp ng yêu cu phát trin du lch. Đến nay, trên đa bàn Huyn đã có mt s nhà đu tư trin khai các sn phm du lch cao cp như: D án không gian văn hóa - du lch Mù Cang Chi - Bn sc, d án khu ngh dưng Resort Mù Cang Chi, d án t hp kinh tế min núi tnh Yên Bái...

Nh thc hin đng b các gii pháp, lĩnh vc du lch ca Huyn có s phát trin mt cách mnh m, lưng khách đến vi Mù Cang Chi ngày càng nhiu. Quan trng hơn, du lch phát trin s thu hút và “kéo theo” các sn phm ph tr khác như nhà hàng, khách sn phát trin nhanh chóng, các sn phm nông sn bn đa có thêm th trưng đu ra, nh vy thu nhp ca ngưi dân khu vc có đim du lch tăng lên đáng k./.
 

Kết thúc năm 2018, mc dù gp nhiu khó khăn do thiên tai, bão lũ nhưng huyn Mù Cang Chi vn hoàn thành và vưt kế hoch 4/19 tiêu chí, 8 ch tiêu đt t 80 - 90% tr lên và 7/19 ch tiêu đt trên 70%.

Năm 2019, Huyđt mc tiêu s cơ bn hoàn thành toàn din các ch tiêu, nhim v cĐng b huyn ln th XVIII, nhim k 2015-2020 đ ra. C th, mt s ch tiêu chính:
- Công nghip tiếp tc phát trin vi thế mnh thđin va và nh. Giá tr sn xut xây dng đt trên 320 t đng.
- Sn xut nông nghip phát trin theo hưng hàng hóa. Sn lưng lương thc có hđt trên 42.500 tn; giá tr sn xut nông, lâm nghiđt trên 450 t đng.
- Tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v tiêu dùng: 220 t đng.
- Đón 152.000 lưt khách và doanh thu t hođng du lch đt trên 83 t đng.
- Tng thu ngân sách trên đa bàn 127 t đng.
- T l lao đng đưc to vic làm là 1.000 ngưi; t l h nghèo gim 8% (chun nghèo đa chiu); din tích rng trng mđt 450 ha. T l che ph rng đt 67,07%...


Vũ TiếĐc
Ch tch UBND huyn Mù Cang Chi

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top