Huyện Quảng Uyên: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

18/03/2020 - 03:18 PM - 177 lượt xem
Huyện Quảng Uyên, thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, chưa có quy hoạch nông thôn; hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, sinh kế của đa số hộ dân nông thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhưng quy mô nhỏ lẻ, manh mún, năng suất, chất lượng, giá trị thấp; tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, nhận thức và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa cao; cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn chưa đảm bảo,… Song, nhờ sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân trong tổ chức thực hiện... Chương trình MTQG về XDNTM của huyện Quảng Uyên giai đoạn 2010-2020, đã đạt được những thành quả quan trọng, góp một phần vào kết quả chung XDNTM của tỉnh Cao Bằng.
 
Huyện Quảng Uyên: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đại diện xã Phúc Sen đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề rèn của người Nùng An.
                                                                                                                              Ảnh: TTXVN

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung học tập quán triệt, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả, tiếp tục tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức, bộ máy chỉ đạo, tham mưu thực hiện Chương trình theo quy định và có hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong thực hiện công tác tham mưu chặt chẽ, thường xuyên.
 
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM, đến hết năm 2019, huyện Quảng Uyên có 1 xã (Phúc Sen) đạt chuẩn NTM; đang đề nghị xã Độc Lập đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt 14 tiêu chí; 8 xã đạt 10 - 13 tiêu chí; 4 xã đạt 7 - 9 tiêu chí; bình quân đạt 12,1 tiêu chí/xã. Từ năm 2010 đến nay, Huyện đã huy động trên 2 nghìn tỷ đồng, trong đó, trên 1.177 tỷ đồng đầu tư trực tiếp cho phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn; nhân dân đóng góp hơn 300 nghìn ngày công lao động, hiến trên 112 nghìn m2 đất, trên 18 nghìn m3 đất, đá, sỏi làm đường; doanh nghiệp ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ trên 1,63 tỷ đồng...
Huyện Quảng Uyên: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1

Khu trung tâm thị trấn Quảng Uyên hôm nay.
 
Từ những nguồn vốn trên, huyện đã kiên cố hóa được 163,2 km kênh mương thủy lợi; 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chủ động nước tưới tiêu; 100% xóm có điện sinh hoạt; 96,25% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 91,74% xóm có nhà văn hóa; 11/46 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 23,9%; 12/16 xã đạt tiêu chí trường học; 11/16 xã đạt tiêu chí y tế; trên 70% đường xã, đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê tông hóa; có 541/400 hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 135,25% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4,63%/năm… Phấn đấu năm 2020 duy trì 2 xã Phúc Sen, Độc Lập đạt chuẩn NTM; phấn đấu xây dựng xã Quảng Hưng về đích NTM, 2 xã đạt 14 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở lên; bình quân các xã đạt 13 tiêu chí.
 
Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM, bộ mặt nông thôn huyện Quảng Uyên hôm nay đã có những đổi thay tích cực. Nhiều công trình hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thuỷ lợi, nước sinh hoạt… được đầu tư xây dựng. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa bước đầu được hình thành vùng sản xuất tập trung như: Mía nguyên liệu, thuốc lá, lạc giống, đậu tương, sắn... Trong chăn nuôi, nông dân trồng cỏ đảm bảo thức ăn và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăm nuôi đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Đã xuất hiện nhiều tổ hợp tác, HTX liên kết sản xuất, một số mô hình kinh tế có hiệu quả, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập. Việc bảo vệ, phát triển rừng được nhân dân quan tâm, không phá rừng làm nương rẫy, không để xảy ra cháy rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, các vấn đề về xã hội được các cấp, các ngành quan tâm, mức hưởng thụ văn hoá cũng được nâng lên rõ rệt.  
 
                                                                                                             Minh Hằng
 
 
 
 
 
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top