Huyện Thanh Sơn: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác dân tộc

09/08/2020 - 06:06 PM
Thanh Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Nam tỉnh Phú Thọ - nơi cội nguồn Đất Tổ, có tổng diện tích tự nhiên trên 62,1 nghìn ha; dân số trên 130 nghìn người (trong đó đồng bào DTTS chiếm 60%). Huyện có 23 đơn vị hành chính, gồm 22 xã và 01 thị trấn, trong đó có 4 xã thuộc khu vực I, 12 xã thuộc khu vực II, 7 xã thuộc khu vực III; có 6 xã thuộc vùng CT 229; có 285 khu dân cư, trong đó có 77 thôn bản ĐBKK.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, kinh tế- xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.  

 
Huyện Thanh Sơn: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác dân tộc
Đồng bào các dân tộc huyện Thanh Sơn được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH huyện đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
 
Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cho biết: Năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, phát triển khá toàn diện; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng của huyện; Giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 100 triệuđồng, bằng 100% KH; Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt trên 146,5 tỷ đồng, bằng 147,7% dự toán tỉnh, huyện giao, đạt gần 86% so với cùng kỳ; Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa ước đạt 68,1%, bằng 100% KH, tăng 3,02% so với năm 2018; Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 125,3% KH, tăng 18,4% so với năm 2018...
 
Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo và được truyền nghề đạt 54,1%, bằng 100,2% so với KH; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 93,2%, bằng 100,2% KH; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,22%, đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,39%. Về Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn tiêu chí NTM: Xã Lương Nha, Địch Quả, Sơn Hùng duy trì đạt chuẩn NTM; xã Thục Luyện đạt chuẩn NTM năm 2019; các xã đạt từ 15-18 tiêu chí: Xã Cự Thắng, Võ Miếu, Tinh Nhuệ, Hương Cần; cácxã còn lại đều đạt từ 9-14 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt 14,09 tiêu chí/xã.

 
Huyện Thanh Sơn: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác dân tộc 1
Biểu diễn cồng chiêng, nét đẹp văn hóa của người Mường, huyện Thanh Sơn

Để đạt được những kết quả trên, huyện Thanh Sơn đã tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản có sự chuyển biến tích cực, góp phần đưa sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng duy trì, phát triển. Cùng với đó, Huyện cũng tích cực đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho Chương trình MTQG XDNTM, nhờ vậy hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông thôn được cải thiện rõ rệt. Các ngành dịch vụ tiếp tục được đầu tư mở rộng và phát triển, cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
 
Đi đôi với phát triển kinh tế,công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Thanh Sơn cũng được chú trọng và thực hiện tương đối hiệu quả. Đồng bào các dân tộc huyện Thanh Sơn được Nhà nước tạo mọi điều kiện hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất, vay vốn với lãi suất ưu đãi của NHCSXH để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo.

 
Huyện Thanh Sơn: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác dân tộc 2
Lãnh đạo huyện Thanh Sơn kiểm tra mô hình trồng cây gỗ lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, huyện Thanh Sơn sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đột phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng huyện Thanh Sơn ngày càng phát triển.
 
Minh Hằng
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top