Huyện Vụ Bản: Khai thác tiềm năng, vươn lên mạnh mẽ

30/08/2019 - 02:35 PM
Là một huyện thuần nông, có xuất phát điểm thấp, chính vì vậy, để kinh tế - xã hội phát triển ổn định và bn vững, Vụ Bản vẫn xác định nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng. Tuy nhiên, quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển sẽ chuyển dần từ “lượng” sang “chất”, tức là, giảm tỷ trọng nhưng nâng cao giá trị và thu nhập của người dân. Ngay từ đầu nhiệm k 2016-2021, Vụ Bản đã tập trung triển khai các kế hoạch nhằm thực hiện đ án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, Huyện xây dựng các chương trình hỗ trợ nhằm hình thành vùng chuyên canh, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa.
 
Huyện Vụ Bản: Khai thác tiềm năng, vươn lên mạnh mẽ

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, Huyện tích cực phối hợp với các trung tâm, hội đồng khoa học, chỉ đạo ngành nông nghiệp Huyện triển khai các chương trình, đ án ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời, Huyện hỗ trợ người dân chuyển đổi sang giống cây mới, sử dụng hợp lý vật tư nông nghiệp, áp dụng giải pháp kỹ thuật tiên tiến (quy trình sản xuất an toàn VietGap).

Với tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết, Huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức và kiện toàn lại mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Huyện xây dựng đ án khuyến khích tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, lĩnh vực nông nghiệp của Huyện có sự thay đổi cả v chất và lượng. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, năm 2018, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt trên 100 triệu đồng. Nhiu mô hình kinh tế trang trại, hợp tác có quy mô được hình thành với thu nhập bình quân từ 300-500 triệu mỗi năm.
Bên cạnh nông nghiệp, Vụ Bản còn có nhiu tim năng để phát triển công nghiệp và thương mại du lịch. Để những tim năng trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, mang lại đời sống tốt hơn cho nhân dân, Vụ Bản tập trung tạo điu kiện thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư. Một số giải pháp quan trọng đã và đang triển khai như: Đẩy mạnh công tác quy hoạch tổng thể, trong đó có quy hoạch quỹ đất phục vụ cho mục tiêu phát triển công nghiệp và du lịch; cải thiện chất lượng cung cấp thông tin; đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; hỗ trợ tuyển dụng nguồn nhân lực tại địa phương; đảm bảo an ninh trật tự khu vực nhà máy; đối thoại tháo gỡ khó khăn...

Kết quả, trong lĩnh vực công nghiệp, hiện nay, trên địa bàn huyện có KCN Bảo Minh và 02 cụm công nghiệp tập trung ở xã Trung Thành, Quang Trung hoạt động hiệu quả. Khu Công nghiệp Bảo Minh tạo công ăn việc làm cho hàng vạn công nhân có mức thu nhập ổn định với mức lương đảm bảo đạt từ 4 đến 4,5 triệu đồng/tháng. Cụm Công nghiệp Trung Thành diện tích quy hoạch 5,9ha, tỷ lệ lấp đầy 80%.

Đối với lĩnh vực du lịch, UBND huyện Vụ Bản đã phối hợp với UBND tỉnh Nam Định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt Lễ đón nhận Bằng của UNESCO công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời, Huyện khuyến khích và tạo điu kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển các loại hình du lịch theo quy hoạch trên địa bàn. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết các phân khu được duyệt, Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 2) quần thể di tích lịch sử văn hóa gắn với du lịch tâm linh Lễ hội Phủ Dầy./.

 
Đình Long

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top