Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019

28/09/2019 - 04:15 PM

Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019

Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 1
Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 2

Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 3

Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 4Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 5Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 6Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 7Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 8

Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 9


Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 10

Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 11

Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 12

Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 13
Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 14Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 15
Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 16
Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 17
Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 18
Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 19
Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 20Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 21Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 22Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 23Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 24Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 25Inforgraphic về Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 26


 

Các infographic khác
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

04/09/2019

Tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức tăng trưởng khá 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, xuất khẩu tạo dấu ấn quan trọng, niềm tin người tiêu dùng đạt mức kỷ lục, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm 2017-2019. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của người lao động có xu hướng tăng, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Năng lực sản xuất của nền kinh tế mở rộng, tạo đà cho kinh tế nước ta phát triển trong những tháng tiếp theo.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top