Kết quả gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân 2020 tại Thái Nguyên

17/06/2020 - 02:40 PM
Tính đến hết tháng 4/2020, tổng diện tích gieo trồng các cây hàng năm trong vụ Xuân 2020 tại Thái Nguyên đạt khoảng 46,7 nghìn ha, bằng 102,1% kế hoạch, nhưng giảm 2,4% so với vụ Xuân năm 2019 và giảm ở hầu hết các loại cây trồng.
 
Kết quả gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân 2020 tại Thái Nguyên

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Diện tích lúa Xuân đạt gần 29,5 nghìn ha, bằng 102,5% kế hoạch nhưng giảm 1,6% so cùng kỳ. Diện tích cây màu vụ Xuân đạt 17,9 nghìn ha, bằng 101,3% kế hoạch và giảm 4,3% so với cùng kỳ (bao gồm: Cây ngô 7,1 nghìn ha, giảm 4,4% so cùng kỳ; cây rau các loại đạt khoảng 4,7 nghìn ha, tăng 15,5%; cây đậu các loại đạt 724 ha, giảm 15,9%; cây chất bột lấy củ (bao gồm cây khoai lang và cây sắn) đạt 2,6 nghìn ha, giảm 17,9%), cây công nghiệp hàng năm đạt 2,8 nghìn ha, giảm 13% (bao gồm: Cây lạc 2,4 nghìn ha, giảm 13,7%; cây đỗ tương đạt 373 ha, giảm 5,6%).

Vụ Xuân năm nay, diện tích lúa lai gieo cấy đạt khoảng 4 nghìn ha, tăng 11,1% so cùng kỳ và chiếm 13,4% tổng diện tích gieo cấy lúa; diện tích gieo cấy giống lúa thuần chất lượng cao đạt 3,8 nghìn ha, chiếm 12,8%; còn lại là các giống lúa khác.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top