Lâm Đồng: Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ tăng

17/04/2020 - 10:32 AM

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 2/2020 đạt 354,6 tỷ đồng, tăng 5,05% so với cùng kỳ, trong đó: Doanh thu vận tải đường bộ đạt 304,5 tỷ đồng, tăng 4,42%; doanh thu kho bãi và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 50,1 tỷ đồng, tăng 9,04%. Dự ước doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 2 tháng đầu năm 2020 đạt 756,7 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ, trong đó: Doanh thu vận tải đường bộ đạt 652,5 tỷ đồng, tăng 8,32%; doanh thu kho bãi và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 104,2 tỷ đồng, tăng 13,83%.
 

Lâm Đồng:  Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ tăng
                                                                   Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Doanh thu vận tải hành khách trong tháng 2/2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 133,7 tỷ đồng, giảm 0,63%; khối lượng vận chuyển đạt 3.392 nghìn hành khách, giảm 2,19% và luân chuyển đạt 403,5 triệu hành khách/km, tăng 3,45% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu vận tải hành khách 2 tháng năm 2020 đạt 296,1 tỷ đồng, tăng 6,78%; khối lượng vận chuyển đạt 8.700 nghìn hành khách, tăng 8,62% và luân chuyển đạt 838,4 triệu hành khách/km, tăng 2,88% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải hàng hoá tháng 2/2020 ước đạt 170,9 tỷ đồng, tăng 8,75%; khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 805 nghìn tấn, giảm 7,92% và luân chuyển đạt 125,7 triệu tấn.km, giảm 2,42% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu vận tải hàng hoá 02 tháng năm 2020 đạt 356,4 tỷ đồng, tăng 9,64%; khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 1.525 nghìn tấn, giảm 16,47% và luân chuyển đạt 324,9 triệu tấn.km, tăng 16,58% so với cùng kỳ.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top