Lạng Sơn: Duy trì tốt hoạt động Tài chính - Ngân hàng

01/10/2019 - 02:59 PM
Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 4481 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng k năm 2018 và đạt 82,2% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 8 tháng đầu năm ước đạt 2087 tỷ đồng, tăng 44,4% so với cùng k và đạt 78,7% dự toán năm.

Thu từ Hải quan 8 tháng ước đạt 2370 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng k năm 2018 và đạt 84,6% dự toán năm. Trong đó, thu thuế xuất khẩu lũy kế từ đầu năm ước đạt 14 tỷ đồng, tăng 261,6%, bằng 186,3% dự toán năm; thuế nhập khẩu ước đạt 385 tỷ đồng, tăng 117,2% so với cùng k và bằng 112,6% dự toán năm; thuế giá trị gia tăng ước đạt 1940 tỷ đồng, tăng 57,5% so với cùng k và bằng 79,2% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng ước đạt 6130 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng k và đạt 58% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên 8 tháng đầu năm ước đạt 4277 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng k và bằng 59,7% dự toán năm; chi đầu tư, phát triển ước đạt 869 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng k và bằng 70,4% dự toán năm; chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước ước đạt 936 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng k và bằng 46,8% dự toán năm.

Ngành Ngân hàng của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện nhiu giải pháp huy động vốn, đầu tư tín dụng với cơ cấu hợp lý. Đến hết tháng 8 tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại từ các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với 31/12/2018; dư nợ tín dụng đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với 31/12/2018./.

 
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn)

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top