Nam Định: 9 tháng đầu năm sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, duy trì mức tăng trưởng khá

31/10/2019 - 03:08 PM
Tính chung 9 tháng năm 2019, ch s sn xut công nghip (IIP) tnh Nam Đnh tăng 12,98% so vi cùng k năm trưc. Trong đó, ngành công nghip khai khoáng gim 48,94%; công nghip chế biến, chế to tăng 13,12%; sn xut và phân phi đin, khí đt, nưc nóng và điều hòa không khí tăng 11,75%; cung cp nưc, hot đng qun lý và x lý rác thi, nưc thi tăng 11,05% so vi cùng k năm trưc.
 
Nam Định: 9 tháng đầu năm sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Sn xut công nghip trên đa bàn tnh 9 tháng đu năm có mt s sn phm tăng khá so vi cùng k năm trưc: Nưc mm tăng 14,3%; bánh ko các loi tăng 13,1%; si các loi tăng 14,4%; vi các lotăng 13,6%; qun áo may sn tăng 14,3%; giày, dép tăng 16,1%; sn phm in tăng 11,5%;…

Ch s s dng lao đng ca doanh nghip sn xut công nghip tăng 21,75% so vi cùng kỳ năm trưc; trong đó, doanh nghip nhà nưc tăng 0,20%, doanh nghip ngoài nhà nưc tăng 6,89% và doanh nghip có vn đu tư nưc ngoài tăng 68,38%.

Vi mc tiêu to điều kin thun li nht cho doanh nghip trên đa bàn hot đng sn xut, kinh doanh có hiu qu, tnh Nam Đnh đã thc hin nhiều chính sách khuyến khích phát trin sn xut công nghip: Bo tn làng nghề, xây dng kết cu h tng, thu hút đu tư vào các khu, cm công nghip, to điều kin cho các doanh nghip tiếp cn đưc các ngun vn đ m rng sn xut, đu tư mi, tp trung tháo g vưng mc giúp các doanh nghip tiêu th sn phm, thc hin quy đnh về s hu trí tu góp phn cùng doanh nghip xây dng thương hiu sn phm... khuyến khích khi nghip, phát trin doanh nghip. Đng thi, các cơ s sn xut công nghip trên đa bàn tnh đã đy mnh ci tiến công ngh, nghiên cu s dng nguyên liu, vt tư, máy móc, thiết b trong nưc sn xut đ gim chi phí; s dng tiết kim, hiu qu năng lưng nhm tăng hiu qu sn xut kinh doanh./.

 
Ngun: Cc Thng kê tnh Nam Đnh

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top