Ngành Tài chính tỉnh Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

09/02/2021 - 05:36 PM
Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn còn gặp nhiều khó khăn do tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đến đời sống người dân nói chung và công tác thu - chi ngân sách nói riêng. Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đội ngũ cán bộ - công chức ngành Tài chính Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực, tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Hoàng Thị Hằng, Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn cho biết: Để hoàn thành được nhiệm vụ thu NSNN năm 2020, ngành Tài chính Bắc Kạn đã chủ động phối hợp với ngành Thuế tỉnh triển khai các giải pháp quản lý nguồn thu có hiệu quả như: Thường xuyên phân tích, dự báo những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN trên địa bàn, xác định rõ khoản thu, địa bàn còn tiềm năng để có biện pháp thu; Tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; Đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế, phí phát sinh theo kê khai tháng, quý của doanh nghiệp, số thuế lập bộ đối với hộ kinh doanh, các khoản thu từ đất như tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không để phát sinh nợ mới…Kết quả, tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2020 đạt gần 718,3 tỷ đồng, bằng 106,3% dự toán Trung ương giao, đạt 100,3% dự toán tỉnh giao, tăng 1% so với năm 2019.
 

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tham gia Cuộc thi “Thuyết trình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp
 
Cùng với kết quả đạt được trong công tác thu NSNN, công tác điều hành chi NSNN cũng đạt kết quả khả quan. Tổng chi ngân sách địa phương, bằng 105,6% dự toán giao đầu năm. Nhìn chung, các địa phương đã tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.
 

Bà Hoàng Thị Hằng, Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn (hàng sau, bên trái) tham dự Lễ ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành Tài chính năm 2021.
 
Bà Hoàng Thị Hằng cho biết thêm: Thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, nội lực của người dân còn yếu cả về trình độ và năng lực sản xuất, còn tình trạng hộ nghèo có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, do đó, nguồn vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo chủ yếu do ngân sách Trung ương cấp, việc huy động từ các nguồn vốn khác cho Chương trình giảm nghèo tại địa phương là rất hạn chế và khó khăn, cơ bản chỉ có đóng góp bằng ngày công của cộng đồng và phần vốn đối ứng của hộ gia đình tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, làm nhả ở cho người có công với cách mạng...
 

Hội nghị tập huấn công tác khóa sổ, hướng dẫn xác định nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện, cấp xã, chuyển nguồn sang năm sau áp dụng cho năm ngân sách 2020 và các năm tiếp theo.
 
Trên cơ sở kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hàng năm Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Tỉnh, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời phân bổ chi tiết cho các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: Tổng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Trung ương giao là gần 278,3 tỷ đồng, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ tới các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ, lồng ghép với nguồn lực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác để thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương./.
 

Không chỉ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách, ngành Tài chính Bắc Kạn cũng tham mưu cho Tỉnh, phối hợp cùng các Ban, ngành đẩy mạnh thực hiện quá trình cổ phần hoá nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại các đơn vi, trung tâm và doanh nghiệp. Trong đó, Công ty CP Cấp thoát nước Bắc Kạn là đơn vị tiêu biểu hoạt động hiệu quả sau quá trình cổ phần hoá. Hiện nay, Nhà nước chỉ chiếm 36% vốn điều lệ nhưng Công ty CP Cấp thoát nước Bắc Kạn phát huy tính năng động, huy động thêm các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp trạm, nhà máy xử lý nước, mở rộng mạng lưới đường ống, đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng phục vụ, đa dạng sản phẩm (sản xuất nước đóng chai)… Năm 2020, tổng công suất của các nhà máy, công ty đạt 17 nghìn m3/ngày đêm, số lượng khách hàng gần 16 nghìn khách, nộp ngân sách nhà nước 3,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,7 triệu/người/tháng.
 
Trọng Nghĩa
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top