Ngày làm việc thứ 2 Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11)

14/10/2021 - 11:43 AM
Tiếp theo chương trình Nghị sự của Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11), ngày 14/10/2021 tiếp tục diễn ra ngày họp thứ 2 do Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS), Chủ tịch ACSS11 tổ chức; cùng sự tham gia của đại diện Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan thống kê quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế. Tại Tổng cục Thống kê Việt Nam có sự tham dự của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên các nhóm công tác ASEAN của Tổng cục.

Trong ngày họp thứ 2 diễn ra 02 phiên họp gồm: Phiên 3 - Tăng cường phổ biến, truyền thông, sự hiện diện và sử dụng số liệu thống kê ASEAN và Phiên 4 - Thông cáo báo chí chung; Thời gian và địa điểm Kỳ họp tiếp theo, Tổng kết.

- Tại Phiên 3 - Tăng cường phổ biến, truyền thông, sự hiện diện và sử dụng số liệu thống kê ASEAN, tập trung vào 02 nội dung (chương trình):

+ Chương trình 7 – Bài trình bày của các quốc gia thành viên ASEAN và các tổ chức quốc tế. Các đại biểu được nghe đại diện các quốc gia thành viên (AMS) chia sẻ kinh nghiệm và điển hình về “Cùng nhau xây dựng dữ liệu thống kê vững mạnh để phục hồi sau đại dịch Covid-19”, với các bài trình bày: “Xây dựng số liệu thống kê để phục hồi sau dịch bệnh Covid-19” của Cơ quan thống kê Mi-an-ma; “Xây dựng hệ thống thống kê và dữ liệu phục hồi” của Cơ quan thống kê Phi-li-pin;  “Số hóa chuỗi giá trị dữ liệu” của Cơ quan thống kê Xin-ga-po; “Xây dựng số liệu thống kê để phục hồi sau đại dịch – cơ hội đối với cơ quan thống kê quốc gia” của Cơ quan thống kê Thái Lan; “Thực hiện Tổng điều tra Kinh tế 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19” của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Trong bài trình bày “Thực hiện Tổng điều tra Kinh tế 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19”, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê giới thiệu đến các đại biểu một số nội dung: Thực hiện Phương án điều tra, cuộc TĐTKT 2021 được thực hiện 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ 01/3 đến 30/5; Giai đoạn 2 từ 01-30/7. Đối tượng điều tra gồm: Cơ sở SXKD doanh nghiệp/hợp tác xã; Cơ sở SXKD cá thể; Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có hoạt động SXKD; Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; Tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Các công việc chính trong quá trình thực hiện TĐT gồm: Chuẩn bị, Thu thập thông tin; Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả. Trong giai đoạn 1, việc thu thập thông tin được thực hiện qua hình thức webform nên hầu như không bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong giai đoạn 2, công tác thu thập thông tin được thực hiện thông qua phiếu điều tra CAPI và phỏng vấn trực tiếp, do đó tình hình dịch bệnh diễn ra diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thu thập thông tin. Trước bối cảnh đó, ngành Thống kê Việt Nam đã có những giải pháp khắc phục kịp thời…

 
Ngày làm việc thứ 2 Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11)
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cùng các đại biểu tham dự
ngày làm việc thứ hai Phiên họp toàn thể tại điểm cầu Tổng cục Thống kê

Đồng thời, các đại biểu được nghe bài trình bày của đại diện một số tổ chức quốc tế. Cụ thể, đại diện OECD Paris21 đã chia sẻ một số vấn đề chính được thảo luận tại Diễn đàn dữ liệu thế giới được tổ chức tại Thụy Sỹ và qua hình thức trực tuyến vào đầu tháng 10 vừa qua như: Xây dựng năng lực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc thu thập và sản xuất dữ liệu; Vai trò quan trọng của hệ thống thống kê. Đại diện UNESCAP đề cập đến sự chuyển đổi của các cơ quan thống kê ứng phó với đại dịch Covid-19, theo đó nhiều cơ quan thống kê quốc gia đã có nhiều hoạt động sáng tạo để ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện tại, trong đó có việc sử dụng các dữ liệu lớn để thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về mục tiêu phát triển bền vững.

Sau các bài thuyết trình trên, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để làm rõ hơn một số nội dung đã được trình bày của đại diện các cơ quan thống kê quốc gia.

+ Chương trình 8 - Cập nhật về Dự án EU-ASEAN Arise Plus: Các đại biểu được nghe Điều phối viên thống kê ARISE Plus cập nhật các hoạt động năm 2021, bao gồm Chương trình công tác năm thứ 3 (WP3) và Chương trình công tác năm thứ 4 (WP4).  

- Bước sang Phiên 4 - Thông cáo báo chí chung, thời gian và địa điểm Kỳ họp tiếp theo, Tổng kết, các đại biểu làm việc về các nội dung:

+ Chương trình 9 - Thông cáo báo chí chung: Chủ tịch ACSS11  (DEPS Bru-nây) rà soát, hoàn thiện dự thảo cuối cùng của Thông cáo báo chính gồm các nội dung: Bối cảnh chung cộng đồng ASEAN, hệ thống thống kê ASEAN; Các hoạt động hợp tác của các cơ quan thống kê quốc gia, Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC)  và các nhóm công tác; Thành tựu của các cơ quan cơ quan thống kê quốc gia; Các kết quả chính của ACSS năm 202; Sáng kiến ASEAN giúp ASEAN, Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động thống kê trong khu vực; Các phản ứng của các quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh…

+ Chương trình 10 - Kỳ họp ACSS tiếp theo (ACSS12): Năm 2022, Cam-pu-chia sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Với vai trò là Chủ tịch ACSS12, đại diện cơ quan thống kê quốc gia Cam-pu-chia đề xuất thời gian, địa điểm và các chi tiết của Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban ACSS (ACSS12) và các cuộc họp có liên quan đến ACSS12 tại Cam-pu-chia. Theo kế hoạch dự kiến, cuộc họp lần thứ 23 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC21) được tổ chức vào 02 ngày 24-25/3/2021, cuộc họp lần thứ 24 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC22) được tổ chức vào 02 ngày 28-29/7/2021. Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban ACSS được tổ chức vào ngày 19-21/10/2021.

+ Chương trình 11 – Tổng kết: Đại diện Ban Thư ký ASEAN điểm lại các sự kiện chính của Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban ACSS để các đại biểu thảo luận và thông qua.

Với tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm cao trong 03 ngày làm việc, Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
./.
B.N
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top