Nhận định về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/04/2020 - 02:40 PM
Nhận định về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quý I/2020: Có 32,99% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn; 35,05% giữ ổn định và 31,96% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn so với quý trước.
 
Nhận định về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Về hỗ trợ của hệ thống pháp luật, chính sách của Nhà nước: Theo đánh giá của các doanh nghiệp xây dựng, các chính sách hỗ trợ của hệ thống hành chính Nhà nước có xu hướng tốt hơn với 94,84% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và thuận lợi hơn (49,48% ổn định và 45,36% thuận lợi hơn); có 4,12% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn so với quý trước.

Về vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh: Theo nhận định của các doanh nghiệp xây dựng về tình hình vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh thì 100% doanh nghiệp đánh giá tình hình vay vốn ngân hàng thuận lợi và ổn định hơn (16,5% giữ ổn định và 83,5% thuận lợi hơn) so với quý trước.

Một số doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo thuộc mẫu khảo sát nhận định: Tình hình sản xuất kinh doanh chung quý 1/2020 giảm so quý trước, chỉ số cân bằng tình hình sản xuất kinh doanh, khối lượng sản xuất, số lượng đơn đặt hàng mới, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới… dự tính quý 1/2020 đều mang giá trị âm.

 
(Nguồn: Cục Thống kê Sóc Trăng)

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top