Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11)

12/10/2021 - 10:51 AM
Sáng ngày 12/10/2021 đã diễn ra Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) theo hình thức trực tuyến do Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS), Bộ Tài chính và Kinh tế Bru-nây, Chủ tịch Ủy ban ACSS11 tổ chức và chủ trì. Tham dự Phiên họp có đại diện các quốc gia ASEAN là thành viên: Ủy ban ACSS, Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC), các Nhóm công tác về chia sẻ, phân tích, phổ biến số liệu và truyền thông thống kê (WGDSA), Nhóm công tác về thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa (WGIMTS), Nhóm công tác về thống kê đầu tư quốc tế (WGIIS), Nhóm công tác về thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS), Nhóm công tác về Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA) và Nhóm công tác về các chỉ tiêu SDG (WGSDGI). Cùng tham dự Phiên họp có Bộ phận thống kê (ASEANstats) và Cơ quan Giám sát hội nhập ASEAN (AIMD) của Ban Thư ký ASEAN.
 
Tham dự Phiên họp tại điểm cầu trực tuyến Tổng cục Thống kê Việt Nam có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và chuyên viên là thành viên các nhóm công tác của ASEAN.
 
Phát biểu khai mạc Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11), Bà Hjh Mariah binti Hj Yahya, Chủ tịch ACSS11, Thủ trưởng Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS). Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, kỳ họp ACSS11 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dù vậy  điều này thể hiện sự nỗ lực liên tục của các thành viên cũng như ASEAN, thể hiện sự tiến bộ trong quá trình hội nhập ASEAN và hội nhập trong toàn cầu và khu vực. Với vai trò là chủ tịch ACSS11, DEPS Bru-nây luôn sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia thành viên để tham gia vào các hoạt động của ASEAN thông qua các hoạt động trực tuyến và thể hiện trên việc cùng các quốc gia thành viên vượt qua những thách thức cũng như đón nhận các cơ hội trong hợp tác nâng cao năng lực thống kê ASEAN. Bà Hjh Mariah binti Hj Yahya hy vọng Kỳ họp ACSS11 đạt được kết quả theo dự kiến.
 
Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) 4
Bà Hjh Mariah binti Hj Yahya (hàng trên, bên phải), Chủ tịch ACSS11, Thủ trưởng Cơ quan Kế hoạch kinh tế
và Thống kê Bru-nây (DEPS) phát biểu khai mạc Phiên họp
 
Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Phiên họp, ông Satvinder Singh, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng kinh tế ASEAN cảm ơn DEPS Bru-nây đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tổ chức kỳ họp thường niên và sự tham gia tích cực của cơ quan thống kê quốc gia các nước thành viên. Ông Satvinder Singh cho biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các quốc gia về mặt kinh tế, xã hội, đặc biệt là các khu vực nhỏ, khu vực phi chính thức, trong đó các nền kinh tế ASEAN đều bị ảnh hưởng, thể hiện qua các chỉ tiêu thống kê, đặc biệt là trong làn sóng lần thứ 4 diễn ra trong quý 2 và quý 3 năm nay. Trong bối cảnh này, các quốc gia thành viên ASEAN không chỉ vượt qua mà còn phản ứng tốt hơn, kiên cường hơn, có những giải pháp để phát triển như khả năng chống chịu với dịch bệnh trong toàn khu vực, trong đó có sự tham gia tích cực của cơ quan thống kê các quốc gia. Trong thời gian tới, các nước ASEAN vẫn sẽ tiếp tục đầu tư và nỗ lực để năm 2022 có bước phát triển tốt hơn, phục hồi sau đại dịch. Đối với các cơ quan thống kê quốc gia, sẽ nổ lực để có sự hợp tác tốt hơn, tạo ra cơ hội sản xuất số liệu tốt hơn, thực hiện tốt hơn những cam kết để số liệu thống kê được sử dụng rộng rãi hơn, hiệu quả hơn, thể hiện sự đóng góp của cộng đồng thống kê ASEAN đối với sự phát triển của toàn bộ khu vực và các quốc gia thành viên. Cơ quan thống kê các quốc gia sẽ cùng nhau tiến tới một cộng đồng cung cấp số liệu có độ tin cậy cao hơn, có khả năng sử dụng cao hơn phục vụ cho việc hoạch định các chính sách trong cộng đồng cũng như việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng về lĩnh vực.
 
Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) 5
Ông Satvinder Singh (hàng dưới, bên trái), Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng kinh tế ASEAN 
phát biểu tại Phiên họp

Sau phần phát biểu của đại diện Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS) và Ban thư ký ASEAN, Phiên họp đã dành thời gian để các đại biểu chụp ảnh lưu niệm, Chủ tịch ACSS11 (DEPS Bru-nây) thông qua Chương trình nghị sự.
 
Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) đã tập trung vào 10 chương trình:
 
Chương trình 1- Kết quả của ACSS10 và Cuộc họp CoW11: Chủ tịch ACSS10 - Tổng cục Thống kê Việt Nam báo cáo nội dung nổi bật Phiên họp thứ 10 của Ủy ban ACSS (ACSS10); Chủ tịch ACSS11 - DEPS Bru-nây báo cáo kết quả của Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban toàn thể về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (CoW 11) được tổ chức trong tháng 01/2021.
 
Chương trình 2 - Sửa đổi Khung mở rộng về Phát triển bền vững Thống kê ASEAN (BFSDAS):  ASEANstats trình bày BFSDAS sửa đổi năm 2021 để Ủy ban thông qua.
 
Chương trình 3 - Biểu mẫu dữ liệu đặc tả cho các chỉ tiêu xã hội và các chỉ tiêu liên quan đến Tài khoản quốc gia (SNA): Chủ tịch WGDSA Cam-pu-chia trình bày Biểu mẫu dữ liệu đặc tả cho các chỉ tiêu xã hội; Chủ tịch WGSNA Ma-lai-xi-a trình bày Biểu mẫu dữ liệu đặc tả cho các chỉ tiêu liên quan đến SNA.
 
Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) 2
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương (thứ 2 từ trái sang)
tham dự Phiên họp tại điểm cầu Tổng cục Thống kê Việt Nam

 
Chương trình 4 - Báo cáo tổng hợp chất lượng cùng Sổ tay phương pháp luận cải thiện Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa (IMTS): ASEANstats trình bày Báo cáo tổng hợp chất lượng và Sổ tay phương pháp luận nâng cao Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa.
 
Chương trình 5 - Tài liệu khái niệm về Dự án thí điểm sử dụng dữ liệu lớn để tăng cường thống kê chính thức của ACSS: ASEANstats trình bày Tài liệu khái niệm về  Dự án thí điểm sử dụng dữ liệu lớn để tăng cường thống kê chính thức của ACSS.
 
Chương trình 6 - Nguyên tắc hoạt động (CoP) Phần A – Môi trường thể chế:  ASEANstats cập nhật kết quả tự đánh giá CoP Phần A bằng cách sử dụng Công cụ Ảnh chụp nhanh và trình bày tiến bộ về Môi trường thể chế của thống kê ASEAN.
 
Chương trình 7 - Giám sát Chương trình công tác năm (AWP) 2021 của ACSS phù hợp với tiến độ thực hiện Các chỉ tiêu thực hiện chính (KPI) năm 2021 trong hoạt động giám sát  và đánh giá (M&E) Kế hoạch chiến lược ACSS: ASEANstats cập nhật kết quả giám sát việc thực hiện AWP 2021 khu vực và quốc gia và thực hiện M&E các KPI của Kế hoạch chiến lược ACSS 2016-2025.
 
Chương trình 8 - Yêu cầu dữ liệu mới từ các cơ quan ASEAN: ASEANstats trình bày bản cập nhật về yêu cầu dữ liệu mới năm 2021 sau khi nhận được yêu cầu dữ liệu mới từ Ủy ban điều phối ASEAN về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (ACCMSME) và Nhóm công tác của Hội nghị quan chức lao động cấp cao (SLOM-WG).
 
Chương trình 9 - Cập nhật nhanh về hình cung cấp số liệu vòng 1 năm 2021 cho biểu mẫu các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT): ASEANstats trình bày tiến độ thu thập dữ liệu ASI-CT năm 2021 (vòng 1) và tính sẵn có của dữ liệu trong các quốc gia thành viên.
 
Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) 3
Các đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến chụp ảnh kỷ niệm

Chương trình 10 - các vấn đề khác: ASEANstats trình bày về Hợp tác với UN-SIAP về xây dựng năng lực. Các đại biểu thảo luận về các vấn đề khác.
 
Sau Phiên họp nội bộ ngày hôm nay, trong 2 ngày 13-14/10/2021 sẽ diễn ra phiên họp toàn thể của Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11)./.
B.N
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top