Phương án Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021

05/11/2021 - 05:07 PM
Phương án Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) nội dung phương án xem tại đây!
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top