SÁCH HAY THỐNG KÊ

Giới thiệu "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên"

30/08/2019

Doanh nghiệp Việt Nam hiện là khu vực kinh tế đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều chính sách, Nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống như: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Các Nghị quyết 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020… Hiện, doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế.

Người khuyết tật và thái độ tham gia hòa nhập xã hội

04/06/2019

Sự tham gia xã hội không chỉ bao gồm giáo dục và việc làm. Để trở thành một thành viên đầy đủ của xã hội thì còn bao gồm cả việc có khả năng kết hôn, lập gia đình và tham gia các sự kiện của cộng đồng, kết nối với những người ngoài gia đình.

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với các nước trong khu vực

30/05/2019

Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thể hiện qua các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, Xếp hạng về môi trường kinh doanh, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng1, Hệ số tín nhiệm quốc gia.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top