Thái Bình chủ động thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

01/06/2019 - 11:02 AM
Thái Bìnhtỉnh đồng bằng, dân số xấp xỉ 1,8 triệu người; mật độ dân số khá cao, khoảng 1,1 nghìn người/ km2; tỷ lệ dân số thành thị chiếm 10,5%. Toàn tỉnh có 286 xã/phường/thị trấn với 2.081 thôn/tổ dân phố; lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu… Những năm gần đây, tình hình chính trị tỉnh Thái Bình ổn định, kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.
 
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trong đó công tác tuyên truyền được Ban Chỉ đạo các cấp đặc biệt chú trọng.
 
Nhằm mục đích để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ các nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; đồng thời nhận thức được vai trò, trách nhiệm, quyền nghĩa vụ của mình trong công tác phối hợp, ủng hộ, tổ chức thực hiện Tổng điều tra; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Tỉnh đã chủ động, linh hoạt thực hiện các công việc sau:
 
Quán triệt, phổ biến Kế hoạch tuyên truyền số 05/KH-BCĐTW ngày 04/9/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền số 152/KH-BCĐ của Tỉnhhướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.
 
Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh sớm ban hành Chỉ thị về thực hiện tốt Tổng điều tra (Chỉ thị số 23-CT/TU và Chỉ thị số 09/CT-UBND); vì vậy đã huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị; đồng thời mở rộng đối tượng tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thực chất về nội dung, ý nghĩa của Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền đã gắn liền, đảm bảo tính thời sự đối với các công việc đã và đang triển khai của Tổng điều tra như: vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn, lập bảng kê, tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin v.v…
 
Tiếp nhận đầy đủ tài liệu tuyên truyền (tài liệu in, tài liệu nghe nhìn) từ Ban Chỉ đạo Trung ương. Phổ biến, phân phối kịp thời đến Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Tỉnh đã tập trung thiết kế, in panô, băng rôn và tổ chức tuyên truyền sớm tại các trục đường giao thông chính, trung tâm văn hóa, thương mại, các điểm công cộng tập trung đông người trong tỉnh.
 
Biên soạn, xuất bản 2.400 tờ thông tin dạng Inforgraphic về Tổng điều tra ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, đầy đủ nội dung; thông qua các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, điều tra viên, giám sát viên, tổ trưởng giao nhiệm vụ phổ biến tờ thông tin Tổng điều tra đến từng người dân trong tỉnh là đối tượng thực hiện cung cấp thông tin.
 
Cục Thốngtỉnh là cơ quan thường trực của Tổng điều tra, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, địa phương trong Tỉnh; đặc biệt là Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Bình, Đài Phát thanhTruyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông... đã tổ chức viết bài, trả lời phỏng vấn về Tổng điều tra; đồng thời xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin hàng ngày trên báo chí, truyền hình về các công việc của Tổng điều tra triển khai trên địa bàn tỉnh. Kết hợp đa dạng các hình thức, phương pháp tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin của của Cục; trên mạng văn phòng tỉnh; mạng xã hội và fanpage, trên các bảng Led lớn tại các vị trí trung tâm của thành phố v.v. Để tuyên truyền đạt hiệu quả tốt nhất, BCĐ Tỉnh hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp dưới tổ chức thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống Đài phát thanh truyền hình cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cấp xã, tăng mật độ và thời lượng tuyên truyền trong các giai đoạn cao điểm của Tổng điều tra theo quy định trong Kế hoạch.
 
Qua thực tế tổ chức triển khai thực hiện đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo tỉnh nhận thấy để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra cần nắm vững những kinh nghiệm chủ yếu như sau:
 
Đề cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ tuyên truyền, đây yếu tố quyết định. Nâng cao nhận thức, phân công nhiệm vụ chi tiết, cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo, văn phòng Ban Chỉ đạo các cấp. Đặc biệtvai trò của Cục Thống kê là đơn vị thường trực và các cơ quan văn hóa, truyền thông, báo chí, mặt trận tổ quốc các cấp.
 
- Tổ chức quán triệt kỹ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp tại địa phương sớm xây dựng, ban hành các văn bản pháp lý quan trọng làm căn cứ cho tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền nói riêng và công tác Tổng điều tra nói chung.
 
Xác định mỗi điều tra viên, giám sát viên và tổ trưởng là lực lượng tuyên truyền quan trọng, hiệu quả, động; đây là lực lượng trực tiếp truyền tải mục đích, ý nghĩa, nội dung của Tổng điều tra đến các đối tượng cung cấp thông tin và nhân dân.
 
- Tổ chức tuyên truyềntrọng tâm, trọng điểm, vận dụng nội dung, phương pháp tuyên truyền khác nhau tùy theo từng đối tượng, địa bàn. Lưu ý những địa bàn đặc thù về tôn giáo, tín ngưỡng; địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn có tình hình an ninh chính trị phức tạp v.v…
 
- Linh hoạt huy động, tận dụng mọi nguồn lực; sáng tạo trong biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền để làm phong phú thêm nội dungtheo đó truyền tải sâu, mở rộng hơn được đối tượng tuyên truyền.
 
- Lựa chọn thời điểm, địa điểm tuyên truyền phù hợp; sử dụng đa dạng các phương pháp tuyên truyền. Tăng cường ứng dụng thông tin - truyền thông vào công tác tuyên truyền.
 
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác tuyên truyền của Ban Chỉ đạo cấp dưới. Gắn chặt chẽ công tác tuyên truyền với công việc trong Tổng điều tra theo kế hoạch.
 
- Định kỳ tiến hành giao ban, sơ kết, tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tổng điều tra nói chung, trong đó có công tác tuyên truyền. Đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền cho các công việc/kỳ điều tra tiếp theo.
 
Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hoàn thành tốt các nội dung của Tổng điều tra theo Kế hoạch, trong đó trọng tâm là tập trung tuyên truyền Lễ ra quân Tổng điều tra tại các đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh, tuyên truyền để công tác thu thập thông tin bảo đảm thời gianchất lượng./.
  
Tuấn Hùng
Phó cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình

Các bài viết khác
Thư cảm ơn

15/11/2021

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top